Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Hiszpański od podstaw (A1.1)

Prowadzący: mgr Laia Perales Galán


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 18:00 - 19:30
2. środa 25.01.2023 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 30.01.2023 18:00 - 19:30
4. środa 1.02.2023 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.02.2023 18:00 - 19:30
6. środa 8.02.2023 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 13.02.2023 18:00 - 19:30
8. środa 15.02.2023 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 20.02.2023 18:00 - 19:30
10. środa 22.02.2023 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 27.02.2023 18:00 - 19:30
12. środa 1.03.2023 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 6.03.2023 18:00 - 19:30
14. środa 8.03.2023 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 13.03.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

UWAGA: Do ceny kursu należy doliczyć 126 zł za książkę Aula Internacional 1. Książkę można również zakupić on-line.

Cele kursu

 • Rozumienie bardzo krótkich rozmów dotyczących spraw codziennych lub osobistych (powitania, pożegnania, przedstawienia się, podziękowania i przeprosiny, instrukcje i wskazówki).
 • Rozumienie głównych wątków wypowiedzi w podstawowych transakcjach (zakupy, zapisanie się na kurs, zameldowanie w hotelu).
 • Rozumienie i wyodrębnianie przewidywalnych informacji, ogólne i szczegółowo z bardzo krótkich tekstów o często używanym słownictwie.
 • Prośba o podanie danych osobowych (narodowość, miejsce zamieszkania, hobby, zainteresowania, rodzina, przyjaciele itp,).
 • Przedstawianie prostych informacji i opisywanie ludzi, miejsc, czynności i zainteresowań.
 • Napisze notatki zawierające bardzo podstawowe informacje, instrukcje i wskazówki dotyczące codziennych czynności, np. szukania mieszkania.

Tematyka kursu

Podczas kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Kraje, narodowości i zawody
 • Opis ludzi, miejsc i przedmiotów
 • Rodzina, dom, klasa i miasto
 • Środki transportu, zajęcia w czasie wolnym, odzież i codzienność
 • Czas: pory roku, miesiące, zapytaj i powiedz o godzinę i datę.
 • Jedzenie

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Metody pracy

Wyjaśnienia przez native speaker treści gramatycznych, ćwiczenie słownictwa i struktur na zajęciach
w grupie. Zadawanie prac domowych w domu w celu utrwalenia treści i konwersacje na lekcji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test na poziomie językowym wykorzystujący ćwiczenia gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem oraz rozumienie ze słuchu.