Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Hiszpański od podstaw (A1.2)

Prowadzący: mgr Laia Perales Galán


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 18:00 - 19:30
2. środa 29.03.2023 18:00 - 19:30
3. środa 12.04.2023 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 17.04.2023 18:00 - 19:30
5. środa 19.04.2023 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 24.04.2023 18:00 - 19:30
7. środa 26.04.2023 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 8.05.2023 18:00 - 19:30
9. środa 10.05.2023 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 15.05.2023 18:00 - 19:30
11. środa 17.05.2023 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 22.05.2023 18:00 - 19:30
13. środa 24.05.2023 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 29.05.2023 18:00 - 19:30
15. środa 31.05.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

UWAGA: Do ceny kursu należy doliczyć 126 zł za książkę Aula Internacional 1. Książkę można również zakupić on-line.

Cele kursu

 • Umiejętność zadawania pytań i udzielania ogólnych informacji.
 • Społeczne użycia języka: witanie się, przedstawianie się, gratulowanie itp.
 • Opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i stanów.
 • Porównywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i sytuacji.
 • Wyrażanie i pytanie o opinie.
 • Wyrażanie zgody i niezgody oraz zadawanie pytań.
 • Wyrażać uczucia, gusta, życzenia i preferencje.
 • Wiedza jak zamawiać jedzenie w restauracji.
 • Umiejętność zapytania o cenę czegoś.
 • Wyrażaj plany i projekty oraz pytaj innych o ich plany.
 • Wiedzieć, jak rozmawiać o pogodzie.

Tematyka kursu

Podczas kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Gastronomia, słownictwo kuchni, zamawianie jedzenia w restauracji
 • Pogoda i klimat
 • Czas teraźniejszy ciągły
 • Prace domowe
 • Doświadczenia życiowe i niedawna przeszłość
 • Podróżowanie: potrzeby i organizacja
 • Dawanie i proszenie o opinie
 • Zwierzęta
 • Porównanie
 • Pisanie listów i e-maili
 • Przyszłość: plany

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Metody pracy

Wyjaśnienia przez native speakera treści gramatycznych, ćwiczenie słownictwa i struktur na zajęciach
w grupie. Zadawanie prac domowych w domu w celu utrwalenia treści i konwersacje na lekcji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test na poziomie językowym wykorzystujący ćwiczenia gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem oraz rozumienie ze słuchu.