Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Hiszpański od podstaw (A1 plus)

Prowadzący: mgr David Alejandro Thöny Méndez


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 13.04.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 18.04.2023 18:00 - 19:30
3. czwartek 20.04.2023 18:00 - 19:30
4. czwartek 4.05.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 9.05.2023 18:00 - 19:30
6. czwartek 11.05.2023 18:00 - 19:30
7. wtorek 16.05.2023 18:00 - 19:30
8. czwartek 18.05.2023 18:00 - 19:30
9. wtorek 23.05.2023 18:00 - 19:30
10. czwartek 25.05.2023 18:00 - 19:30
11. wtorek 30.05.2023 18:00 - 19:30
12. czwartek 1.06.2023 18:00 - 19:30
13. wtorek 6.06.2023 18:00 - 19:30
14. czwartek 8.06.2023 18:00 - 19:30
15. wtorek 13.06.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 UWAGA: Do ceny kursy należy doliczyć 89 zł za książkę Arriba 1. Książkę można kupić na stronie wydawnictwa: https://editnos.com/, ale nie tylko.

Cele kursu

 • Opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i stanów.
 • Opisywanie doświadczeń z przeszłości, np. podróży.
 • Porównywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i sytuacji.
 • Wyrażanie i pytanie o opinie.
 • Wyrażanie zgody i niezgody oraz zadawanie pytań.
 • Wyrażać uczucia, gusta, życzenia i preferencje.

Tematyka kursu

Ta trzecia część kończy ostatnie 4 jednostki książki Arriba. Kurs kończy poziom A1 i porusza niektóre tematy A2, takie jak czasy przeszłe, więc jest A1+.

 

Podczas kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Czas teraźniejszy ciągły
 • Prace domowe
 • Doświadczenia życiowe i niedawna przeszłość
 • Podróżowanie: potrzeby i organizacja
 • Dawanie i proszenie o opinie
 • Zwierzęta
 • Porównanie
 • Pisanie listów i e-maili
 • Przyszłość: plany

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Metody pracy

Wyjaśnienia przez native speaker treści gramatycznych, ćwiczenie słownictwa i struktur na zajęciach
w grupie. Zadawanie prac domowych w domu w celu utrwalenia treści i konwersacje na lekcji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test na poziomie językowym, wykorzystujący ćwiczenia gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem oraz rozumienie ze słuchu.