Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Hör zu!- rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu (poziom B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 27.10.2022 17:30 - 18:30
2. czwartek 10.11.2022 17:30 - 18:30
3. czwartek 17.11.2022 17:30 - 18:30
4. czwartek 24.11.2022 17:30 - 18:30
5. czwartek 1.12.2022 17:30 - 18:30
6. czwartek 8.12.2022 17:30 - 18:30
7. czwartek 15.12.2022 17:30 - 18:30
8. czwartek 5.01.2023 17:30 - 18:30
9. czwartek 12.01.2023 17:30 - 18:30
10. czwartek 19.01.2023 17:30 - 18:30
11. czwartek 26.01.2023 17:30 - 18:30
12. czwartek 2.02.2023 17:30 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Dla uczących się języka obcego słuchanie stanowi jedną z trudniejszych kompetencji językowej. Ale ćwiczenie czyni mistrza. Wiele problemów dot. rozumienia ze słuchu wynika z ograniczonego zasobu słownictwa, kłopotów z wymową, chęci zrozumienia każdego wyrazu czy też mało okazji do słuchania języka w życiu codziennym.

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności rozumienia języka niemieckiego ze słuchu, pogłębiając przy tym zasób słownictwa i wsłuchując się w wymowę rodzimych użytkowników języka.

Kurs prowadzony jest w języku niemieckim.

Tematyka kursu

  • Kręgi tematyczne charakterystyczne dla poziomu B2: Freundschaften, Firma, Medien, Schule, Körperbewusstsein, Ernährung, Uni, Service, Gesundheit, Sprache itp.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą lepiej zrozumieć wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego na poziomie B2,

- poszerzą swój zakres słownictwa,

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach, ćwiczenia gramatyczne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów