Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Human Rights Education Training- edukacja i szkolenie z zakresu praw człowieka

Prowadzący: mgr Natalia Potera


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 12:00 - 16:00
2. sobota 29.10.2022 12:00 - 16:00
3. sobota 5.11.2022 12:00 - 16:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Jest to program szkoleniowy, skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności z zakresu edukacji praw człowieka z wykorzystaniem podręcznika Rady Europy „Compass”.

Edukacja o prawach człowieka (HRE) polega na zapoznaniu ludzi z wiedzą, umiejętnościami i wartościami, w sposób pozwalający im w dalszej kolejności na rozpoznanie oraz bronienie swoich podstawowych praw.

Tematyka kursu

Prawa człowieka można osiągnąć jedynie poprzez świadome i stałe domaganie się ich skutecznej ochrony. Edukacja praw człowieka (HRE) promuje wartości, przekonania i postawy, które zachęcają wszystkich ludzi do przestrzegania praw własnych oraz innych. HRE ma kluczowe znaczenie dla budowania i rozwoju społeczeństw. Jednocześnie promuje udział w podejmowaniu decyzji i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. Dodatkowo zachęca do empatii, integracji i niedyskryminacji.

Ten kompleksowy program szkoleń i wsparcia obejmie:

 • wprowadzenie do praw człowieka i edukacji pozaformalnej;
 • szkolenie w zakresie korzystania z podręcznika „Compass”;
 • ewaluację i ocenę wpływu uczenia się.

Efekty uczenia się

Skuteczna edukacja w zakresie praw człowieka daje ludziom umiejętności i pewność uczestnictwa w życiu publicznym; zachęca ich do wywierania pozytywnego wpływu na ich społeczności i prowadzenia kampanii w sprawach, na których im zależy. HRE może w ten sposób przeobrażać nie tylko jednostkę, ale i społeczeństwo, którego jest częścią.

Uczestnik kursu:

 • zdobędzie wiedzę na temat aktualnych zjawisk z zakresu praw człowieka;
 • zostanie zapoznany z podstawowymi przepisami międzynarodowymi, które z założenia mają chronić prawa człowieka;
 • zostanie wstępnie przeszkolony z zakresu edukacji pozaformalnej;
 • będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu z zakresu edukacji o prawach człowieka;
 • będzie w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym oraz zawodowym.

Metody pracy

Kurs został podzielony na dwie części. W pierwszej części uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z wiedzą teoretyczną z zakresu: kwestii prawnych, zasad edukacji pozaformalnej oraz podstawowej terminologii. W drugiej części kursu zostaną oni przygotowani do zaprezentowania swojego własnego projektu z zakresu edukacji o prawach człowieka z wykorzystaniem podręcznika „Compass”.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

25-30-minutowa prezentacja projektu, powstałego w ramach pracy grupowej (2-3-osobowe grupy).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów