Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Ice and climate change. Contemporary changes of the global cryosphere

Prowadzący: dr Jakub Małecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.10.2017 18:00 - 20:15
2. wtorek 24.10.2017 18:00 - 20:15
3. wtorek 31.10.2017 18:00 - 20:15
4. wtorek 7.11.2017 18:00 - 20:15
5. wtorek 14.11.2017 18:00 - 20:15
6. wtorek 21.11.2017 18:00 - 20:15
7. wtorek 28.11.2017 18:00 - 20:15
8. wtorek 5.12.2017 18:00 - 20:15
9. wtorek 12.12.2017 18:00 - 20:15
10. wtorek 19.12.2017 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • to acquaint with the fundamental issues and problems in cryology with particular foucs on glaciers
 • to highlight the role of the cryosphere in the Earth system, its sensitivity to climate shifts and human impact
 • to increase climate change awarness

Tematyka kursu

 • Causes for climate shifts in the geological history of Earth, greenhouse effect, natural and anthropogenic sources of greenhouse gases, climate change in the 20th and 21st centuries
 • Permafrost – the role in environment, carbon cycle, permafrost temperature increase, its consequences for local communities and global impacts
 • Sea ice – the role in environment, formation, changes of ice pack extent, its causes and consequences for the Arctic, Antarctica and the globe
 • Snow – the role in environment, formation, snow properties, global changes of snowpack extent over the last decades
 • Glacial history of Earth, causes of glacial and interglacial periods, glacial activity recorded in rocks and landforms
 • Contemporary glaciation of the world, classifications of glaciers, the role of glaciers in sea-level change and shaping the global climate
 • Glacier mass balance, life cycle of glaciers, main process of mass gains and losses, melt drivers, surface energy balance of glaciers
 • "Warm", cold and polythermal glaciers – temperature distribution in glaciers, the role of thermal regime in general functioning of glaciers and its changes
 • Origin of water within glaciers, water circulation and outflow, impact of water availability on ice flow
 • Ice motion processes: deformation and sliding, active and surging glaciers
 • Ice-climate interactions, response of glaciers to climate change, retreat and advance of the front, factors influencing sensitivity of a glacier to climate change
 • Ice-ocean interactions, marine-terminating glaciers, icebergs, collapse of ice shelfs and ice sheets, present-day changes of the Antarctic ice sheet

Efekty kształcenia

 • Understanding of the role of cryosphere (snow, permafrost, sea ice and glaciers) in the Earth system
 • Understanding of interactions and feedbacks between ice, climate and oceans and response of ice to climate change
 • Understanding of the causes of contemporary changes of the cryosphere
 • Knowledge of the future climate projections based on human carbon emission scenarios

Metody pracy

academic lecture, multimedia presentations (videos and animations of glacial processes)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów