Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ikonografia, architektura i obrzędy prawosławne

Prowadzący: ks. dr Jurij Bojcheniuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 13.10.2017 18:00 - 20:15
2. piątek 20.10.2017 18:00 - 20:15
3. piątek 27.10.2017 18:00 - 20:15
4. piątek 3.11.2017 18:00 - 20:15
5. piątek 10.11.2017 18:00 - 20:15
6. piątek 17.11.2017 18:00 - 20:15
7. piątek 24.11.2017 18:00 - 20:15
8. piątek 1.12.2017 18:00 - 20:15
9. piątek 8.12.2017 18:00 - 20:15
10. piątek 15.12.2017 18:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi ikonografii, obrzędów, architektury, wystroju wnętrz oraz sakramentów i sakramentaliów w Cerkwi Prawosławnej.

Tematyka kursu

 1. Architektura świątyń prawosławnych i obiektów cerkiewnych: przeznaczenie, rodzaje i symbolika.
 2. Architektura wnętrz cerkwi: wystrój, przedmioty cerkiewne, ich znaczenie i symbolika.
 3. Liturgia i nabożeństwa, śpiew cerkiewny. Szaty liturgiczne, postawa wiernych w cerkwi.
 4. Sakramenty i sakramentalia prawosławne oraz związane z nimi obrzędy.
 5. Teologia, powstanie, kanon, technika pisania, kolor i światło, czas i znaczenie ikony prawosławnej.
 6. Ikony ku czci Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny oraz świętych.
 7. Ikony świąt nieruchomych, historia powstania, opis i charakterystyka.
 8. Ikony świąt ruchomych.
 9. Krzyż prawosławny i teologia z nim związana. Rodzaje krzyży.
 10. Kalendarz juliański i gregoriański. Święta i posty roku liturgicznego.

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia znaczenia sakramentów, obrzędów liturgicznych, ikonografii oraz zapozna się z architekturą i wystrojem wnętrz świątyń prawosławnych.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach Power Point, wykorzystujących materiały audio-wizualne. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja, która zakłada aktywny udział  słuchaczy, także w oparciu o wskazane pozycie bibliograficzne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin z treści zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów