Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Imigracja muzułmanów do Europy. Między integracją a wykluczeniem

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk, (współpraca) dr hab. Fuad Jomma-Uniwersytet Szczeciński


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 17.04.2020 17:30 - 19:45
2. piątek 24.04.2020 17:30 - 19:45
3. piątek 15.05.2020 17:30 - 19:00
4. sobota 30.05.2020 17:30 - 19:45
5. piątek 5.06.2020 17:30 - 19:45
6. piątek 12.06.2020 17:30 - 19:45
7. piątek 19.06.2020 17:30 - 19:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem niniejszego kursu jest przybliżenie wiedzy na temat muzułmanów przybyłych do Europy. Jest to społeczność stanowiąca dużą diasporę we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Społeczeństwa przyjmujące w tych państwach mają zatem okazję ich poznać, w przeciwieństwie do Polaków. W Polsce bowiem ich liczebność nie jest duża, a wiedza na ich temat kształtowana jest najczęściej przez środki masowego przekazu.

Podczas spotkań chcielibyśmy przybliżyć zagadnienia związane z napływem muzułmanów do Europy, ich religią będącą nieodłączną częścią ich tożsamości kulturowej, jak również ich integracją ze społecznościami przyjmującymi.

Tematyka kursu

Pojęcie, teorie i rodzaje migracji

Muzułmanie jako kategoria badawcza

Islam religia obywateli Europy i imigrantów

Procesy imigracyjne muzułmanów do Europy

Diaspory muzułmańskie w Europie

Polityka integracyjna imigrantów/muzułmanów w wybranych państwach

Stosunek społeczeństw przyjmujących do muzułmanów

Kryzys migracyjny w 2015 roku

Muzułmanie w Polsce (stan liczebny, polityka migracyjna, stosunek Polaków do muzułmanów)

Efekty kształcenia

Kursant ma wiedzę na temat islamu, potrafi dokonać rozróżnienia społeczności muzułmańskiej zamieszkującej Europę, ma wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących migracji.

Metody pracy

wykłady i warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.