Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

In vitro- laboratoryjna hodowla bakterii, komórek zwierzęcych i roślin

Prowadzący: mgr Michalina Krakowiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.03.2023 17:30 - 19:45
2. wtorek 4.04.2023 17:30 - 19:45
3. wtorek 11.04.2023 17:30 - 19:45
4. wtorek 18.04.2023 17:30 - 19:45
5. wtorek 25.04.2023 17:30 - 19:45
6. wtorek 9.05.2023 17:30 - 19:45
7. wtorek 16.05.2023 17:30 - 19:45
8. wtorek 23.05.2023 17:30 - 19:45
9. wtorek 30.05.2023 17:30 - 19:45
10. wtorek 6.06.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

In vitro po łacinie oznacza „w szkle”. Nazwa ta odnosi się do metod laboratoryjnej hodowli komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych, a także bakterii i innych mikroorganizmów. W biologii i biotechnologii wykorzystuje się kultury in vitro w celu poznania fizjologii i biologii molekularnej organizmów, tworzenia genetycznie modyfikowanych organizmów i mikroorganizmów (GMO i GMM) oraz banków genów, ochrony różnorodności biologicznej, produkcji żywności, substancji pochodzenia biologicznego (np. leków), a nawet przygotowania preparatów transplantologicznych.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej technik i szerokiego zastosowania hodowli in vitro różnorodnych typów organizmów takich jak: bakterie, komórki zwierzęce, włącznie z komórkami pochodzącymi z materiału ludzkiego, a także komórki, tkanki i całe organizmy roślinne. Uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfiką różnych typów hodowli związaną z budową, fizjologią i biologią molekularną bakterii, komórek zwierzęcych i roślin, a także poznają metody pozyskiwania materiału biologicznego i wprowadzania go do kultur in vitro.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

Wstęp

 • Podstawy budowy i funkcjonowania komórek bakteryjnych, zwierzęcych i roślinnych
 • Sterylne warunki pracy – metody, wyposażenie laboratorium, środki ochrony osobistej
 • Podstawy hodowli komórek, typy i wielkość hodowli, dynamika wzrostu
 • Wprowadzenie do GMO i GMM
 • Początki hodowli laboratoryjnej bakterii, komórek zwierzęcych i roślin

Hodowla bakterii

 • Źródła szczepów bakterii: banki mikrobiologiczne i metody pozyskiwania bakterii z prób środowiskowych; różnorodność szczepów bakterii
 • Poziomy bezpieczeństwa laboratoriów mikrobiologicznych - Biosafety levels, BSL
 • Metody hodowli bakterii, typy podłoży hodowlanych i pożywek, dodatki do pożywek
 • Zastosowania hodowli bakteryjnych w nauce i przemyśle

Hodowla komórek i tkanek zwierzęcych

 • Pozyskiwanie linii komórkowych i tkanek
 • Metody hodowlane komórek zwierzęcych, w tym linii ludzkich nowotworowych
 • Zastosowania w badaniach podstawowych, testach leków, produkcji substancji biogennych, transplantologii

Kultury in vitro komórek i tkanek roślinnych

 • Pozyskiwanie materiału roślinnego i wprowadzanie go do kultur in vitro
 • Metody hodowlane komórek roślinnych i całych roślin
 • Zastosowania w produkcji żywności, leków i roślin ozdobnych

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończeniu zajęć zna:  

 • podstawy budowy i funkcjonowania komórek bakteryjnych, zwierzęcych i roślinnych,
 • metody pozyskiwania materiału biologicznego do hodowli in vitro,
 • metody hodowli bakterii, komórek i tkanek zwierzęcych oraz roślinnych,
 • typy pożywek i mediów hodowlanych wraz z ich najważniejszymi składnikami.

Uczestnik po zakończeniu zajęć potrafi:

 • scharakteryzować metody zapewnienia sterylnych warunków pracy laboratoryjnej i poziomy BSL,
 • opisać typy hodowli in vitro i wskazać różnice między nimi,
 • scharakteryzować zastosowania hodowli in vitro bakterii, komórek i tkanek zwierzęcych i roślinnych.

Metody pracy

Wykład z prezentacją, analiza tekstu naukowego z dyskusją, gra naukowa, pokaz.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, test wyboru i pytania otwarte. Egzamin będzie przeprowadzony zdalnie przy użyciu narzędzi internetowych.