Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Innovative Enterpreneurship

Prowadzący: mgr Olena Bandurina


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 20.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.11.2020 10:00 - 11:30
2. sobota 14.11.2020 10:00 - 11:30
3. sobota 21.11.2020 10:00 - 11:30
4. sobota 28.11.2020 10:00 - 11:30
5. sobota 5.12.2020 10:00 - 11:30
6. sobota 12.12.2020 10:00 - 11:30
7. sobota 19.12.2020 10:00 - 11:30
8. sobota 9.01.2021 10:00 - 11:30
9. sobota 16.01.2021 10:00 - 11:30
10. sobota 23.01.2021 10:00 - 11:30
11. sobota 30.01.2021 10:00 - 11:30
12. sobota 6.02.2021 10:00 - 11:30
13. sobota 13.02.2021 10:00 - 11:30
14. sobota 20.02.2021 10:00 - 11:30
15. sobota 27.02.2021 10:00 - 11:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przygotowanie słuchaczy do uruchomienia i prowadzenia innowacyjnej firmy.

Tematyka kursu

1. Dlaczego własny biznes?
2. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
3. Od pomysłu do uruchomienia biznesu
4. Źródła finansowania
5. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
6. Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna
7. Jak zaistnieć na rynku?
8. Franchising
9. Przedsiębiorczość międzynarodowa
10. Wykorzystanie potencjału Internetu
11. Specyfika przedsięwzięć opartych na zaawansowanych technologiach
12. Uruchomienie firmy – i co dalej?

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
Rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej oraz podstawowe sposoby takiej ochrony w
Prowadzeniu działalności gospodarczej
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością,
i prowadzenia działalności gospodarczej
Zna specyfikę zarządzania małą firmą w początkowej fazie rozwoju
zna ogolne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości
Zna podstawowe regulacje i formy organizacyjno-prawne dotyczące zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
UMIEJEJĘTNOŚCI
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źrodeł;
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Potrafi zebrać informacje ze źródeł zewnętrznych w celu ewaluacji i wstępnej selekcji pomysłów
biznesowych – indywidualnie bądź w ramach pracy zespołowej
Potrafi opracować wstępną koncepcję nowego przedsięwzięcia biznesowego (uproszczony
biznesplan)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi myśleć i działać w sposob przedsiębiorczy
Potrafi, na podstawie wywiadu z przedsiębiorcą, określić cechy osobowe, wiedzę i umiejętności
niezbędne w prowadzeniu własnej firmy.

Metody pracy

Przeprowadzenie wywiadu z przedsiębiorcą i analiza cech osobowych, wiedzy i umiejętności
potrzebnych w prowadzeniu własnej firmy.
* Opracowanie wstępnej koncepcji biznesu (uproszczonego biznesplanu).
* Wykonanie analizy porównawczej pomysłów biznesowych za pomocą dedykowanego narzędzia
(indywidualnie).

Kurs realizowany w wykorzystaniem dedykowanej platformy e-learningowej Sieci Edukacyjnej
Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej www.seipa.edu.pl.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.