Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Instructional design (ID) od kuchni. Projektowanie atrakcyjnych szkoleń e-learningowych

Prowadzący: dr Olga Bambrowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 19

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 16.03.2020 17:30 - 19:30
2. poniedziałek 23.03.2020 17:30 - 19:30
3. poniedziałek 30.03.2020 17:30 - 19:30
4. poniedziałek 6.04.2020 17:30 - 19:30
5. poniedziałek 20.04.2020 17:30 - 19:30
6. poniedziałek 27.04.2020 17:30 - 19:30
7. poniedziałek 4.05.2020 17:30 - 19:30
8. poniedziałek 11.05.2020 17:30 - 19:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w najważniejsze zagadnienia z kręgu instructional designu (projektowania szkoleń e-learningowych) i tym samym przygotowanie uczących się do podejmowania wyzwań związanych z opracowywaniem atrakcyjnych i angażujących szkoleń. Kursanci poznają najważniejsze założenia teoretyczne, w oparciu o które w ramach ćwiczeń praktycznych stworzą fragment fabularyzowanego scenariusza szkolenia e-learningowego.

Tematyka kursu

Kursantom przybliżone zostaną najważniejsze zasady tworzenia kursów oraz zagadnienia powiązane z metodyką tworzenia szkoleń e-learningowych. Ponadto uczący się poznają poszczególne etapy pracy nad szkoleniami i strukturę kursów zdalnych. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • miejsce i rola instructional designera w proces tworzenia e-learningu
 • persona i analiza potrzeb
 • narzędzia wykorzystywane w celu tworzenia szkoleń
 • praca z materiałem źródłowym
 • konwencja szkolenia
 • konstrukcja ekranów
 • tworzenie angażujących ćwiczeń
 • projektowanie szkoleń fabularyzowanych
 • koncepcja i scenariusz
 • ewaluacja oraz feedback

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować scenariusz szkolenia e-learningowego w oparciu o dostarczone materiały źródłowe
 • potrafi napisać koncepcję szkolenia
 • projektuje kurs e-learningowy z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych oraz możliwości najpopularniejszych narzędzi (Adobe Captivate, Articulate Storyline)
 • zna najważniejsze trendy w obrębie e-learningu
 • wie, gdzie szukać dodatkowych informacji na temat e-learningu

Metody pracy

Warsztaty dyskusyjne, case study (studium przypadku) w oparciu o dostarczone przez prowadzącą materiały oraz praca w małych zespołach. Najważniejszą częścią zajęć będzie jednak praca indywidualna nad autorskim projektem szkolenia (koncepcja + fragment scenariusza).

Słuchacze mogą zostać poproszeni o przyniesienie na wybrane zajęcia własnych laptopów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Rozmowa ustna na podstawie zagadnień poruszanych w trakcie kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów