Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Instructional design (ID) od kuchni. Projektowanie atrakcyjnych szkoleń e-learningowych

Prowadzący: dr Olga Bambrowicz


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 25.03.2021 17:30 - 19:45
2. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:45
3. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:45
4. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:45
5. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:45
6. czwartek 13.05.2021 17:30 - 19:45
7. czwartek 20.05.2021 17:30 - 19:45
8. czwartek 27.05.2021 17:30 - 19:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w najważniejsze zagadnienia z kręgu instructional designu (projektowania szkoleń e-learningowych) i tym samym przygotowanie uczących się do podejmowania wyzwań związanych z opracowywaniem atrakcyjnych i angażujących szkoleń. Kursanci poznają najważniejsze założenia teoretyczne, w oparciu o które w ramach ćwiczeń praktycznych stworzą fragment fabularyzowanego scenariusza szkolenia e-learningowego.

Tematyka kursu

 • Kursantom przybliżone zostaną najważniejsze zasady projektowania kursów oraz zagadnienia powiązane z metodyką tworzenia szkoleń e-learningowych. Ponadto uczący się poznają poszczególne etapy pracy nad szkoleniami i strukturę kursów zdalnych. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • miejsce i rola instructional designera w proces tworzenia e-learningu
  • nauczanie zdalne a andragogika
  • metodyka projektowania szkoleń i kursów zdalnych
  • standardy e-learningu
  • persona i analiza potrzeb
  • komponenty szkoleń zdalnych
  • narzędzia wykorzystywane do tworzenia szkoleń (krótka prezentacja, omówienie najważniejszych funkcjonalności)
  • praca z materiałem źródłowym oraz współpraca z ekspertami
  • konwencja szkolenia
  • koncepcja i scenariusz
  • konstrukcja ekranów
  • projektowanie angażujących ćwiczeń
  • projektowanie szkoleń fabularyzowanych
  • ewaluacja oraz feedback

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować scenariusz angażującego szkolenia e-learningowego w oparciu o dostarczone materiały źródłowe
 • potrafi napisać koncepcję szkolenia
 • tworzy projekt kursu e-learningowego z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych oraz możliwości najpopularniejszych narzędzi
 • zna najważniejsze trendy w obrębie e-learningu
 • wie, gdzie szukać dodatkowych informacji na temat e-learningu

Metody pracy

Warsztaty dyskusyjne, case study (studium przypadku) w oparciu o dostarczone przez prowadzącą materiały oraz praca w małych zespołach. Najważniejszą częścią zajęć będzie jednak praca indywidualna nad autorskim projektem szkolenia (koncepcja + fragment scenariusza).

Wymagania techniczne:

 • stabilne łącze internetowe
 • sprzęt umożliwiający naukę online (urządzenie z kamerą i mikrofonem)
 • komputer z zainstalowanymi programami do edycji tekstów oraz tworzenia prezentacji.
 • Zajęcia prowadzone online, z wykorzystaniem platformy MS Teams.

 

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Rozmowa ustna na podstawie zagadnień poruszanych w trakcie kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów