Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Instructional design (ID) od kuchni. Projektowanie atrakcyjnych szkoleń e-learningowych

Prowadzący: dr Olga Bambrowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 19

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.06.2020 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 22.06.2020 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 29.06.2020 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 6.07.2020 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 13.07.2020 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 20.07.2020 17:30 - 19:45
7. poniedziałek 27.07.2020 17:30 - 19:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w najważniejsze zagadnienia z kręgu instructional designu (projektowania szkoleń e-learningowych) i tym samym przygotowanie uczących się do podejmowania wyzwań związanych z opracowywaniem atrakcyjnych i angażujących szkoleń. Kursanci poznają najważniejsze założenia teoretyczne, w oparciu o które w ramach ćwiczeń praktycznych stworzą fragment fabularyzowanego scenariusza szkolenia e-learningowego.

Tematyka kursu

Kursantom przybliżone zostaną najważniejsze zasady tworzenia kursów oraz zagadnienia powiązane z metodyką tworzenia szkoleń e-learningowych. Ponadto uczący się poznają poszczególne etapy pracy nad szkoleniami i strukturę kursów zdalnych. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • miejsce i rola instructional designera w proces tworzenia e-learningu
 • persona i analiza potrzeb
 • narzędzia wykorzystywane w celu tworzenia szkoleń
 • praca z materiałem źródłowym
 • konwencja szkolenia
 • konstrukcja ekranów
 • tworzenie angażujących ćwiczeń
 • projektowanie szkoleń fabularyzowanych
 • koncepcja i scenariusz
 • ewaluacja oraz feedback

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować scenariusz szkolenia e-learningowego w oparciu o dostarczone materiały źródłowe
 • potrafi napisać koncepcję szkolenia
 • projektuje kurs e-learningowy z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych oraz możliwości najpopularniejszych narzędzi (Adobe Captivate, Articulate Storyline)
 • zna najważniejsze trendy w obrębie e-learningu
 • wie, gdzie szukać dodatkowych informacji na temat e-learningu

Metody pracy

Warsztaty dyskusyjne, case study (studium przypadku) w oparciu o dostarczone przez prowadzącą materiały oraz praca w małych zespołach. Najważniejszą częścią zajęć będzie jednak praca indywidualna nad autorskim projektem szkolenia (koncepcja + fragment scenariusza).

Słuchacze mogą zostać poproszeni o przyniesienie na wybrane zajęcia własnych laptopów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Rozmowa ustna na podstawie zagadnień poruszanych w trakcie kursu.