Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Instructional design (ID) od kuchni. Projektowanie atrakcyjnych szkoleń e-learningowych

Prowadzący: dr Olga Bambrowicz


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 25.03.2021 17:30 - 19:45
2. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:45
3. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:45
4. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:45
5. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:45
6. czwartek 13.05.2021 17:30 - 19:45
7. czwartek 20.05.2021 17:30 - 19:45
8. czwartek 27.05.2021 17:30 - 19:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w najważniejsze zagadnienia z kręgu instructional designu (projektowania szkoleń e-learningowych) i tym samym przygotowanie uczących się do podejmowania wyzwań związanych z opracowywaniem atrakcyjnych i angażujących szkoleń. Kursanci poznają najważniejsze założenia teoretyczne, w oparciu o które w ramach ćwiczeń praktycznych stworzą fragment fabularyzowanego scenariusza szkolenia e-learningowego.

Tematyka kursu

 • Kursantom przybliżone zostaną najważniejsze zasady projektowania kursów oraz zagadnienia powiązane z metodyką tworzenia szkoleń e-learningowych. Ponadto uczący się poznają poszczególne etapy pracy nad szkoleniami i strukturę kursów zdalnych. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • miejsce i rola instructional designera w proces tworzenia e-learningu
  • nauczanie zdalne a andragogika
  • metodyka projektowania szkoleń i kursów zdalnych
  • standardy e-learningu
  • persona i analiza potrzeb
  • komponenty szkoleń zdalnych
  • narzędzia wykorzystywane do tworzenia szkoleń (krótka prezentacja, omówienie najważniejszych funkcjonalności)
  • praca z materiałem źródłowym oraz współpraca z ekspertami
  • konwencja szkolenia
  • koncepcja i scenariusz
  • konstrukcja ekranów
  • projektowanie angażujących ćwiczeń
  • projektowanie szkoleń fabularyzowanych
  • ewaluacja oraz feedback

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować scenariusz angażującego szkolenia e-learningowego w oparciu o dostarczone materiały źródłowe
 • potrafi napisać koncepcję szkolenia
 • tworzy projekt kursu e-learningowego z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych oraz możliwości najpopularniejszych narzędzi
 • zna najważniejsze trendy w obrębie e-learningu
 • wie, gdzie szukać dodatkowych informacji na temat e-learningu

Metody pracy

Warsztaty dyskusyjne, case study (studium przypadku) w oparciu o dostarczone przez prowadzącą materiały oraz praca w małych zespołach. Najważniejszą częścią zajęć będzie jednak praca indywidualna nad autorskim projektem szkolenia (koncepcja + fragment scenariusza).

Wymagania techniczne:

 • stabilne łącze internetowe
 • sprzęt umożliwiający naukę online (urządzenie z kamerą i mikrofonem)
 • komputer z zainstalowanymi programami do edycji tekstów oraz tworzenia prezentacji.
 • Zajęcia prowadzone online, z wykorzystaniem platformy MS Teams.

 

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Rozmowa ustna na podstawie zagadnień poruszanych w trakcie kursu.