Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Inteligentne cząsteczki zmieniają nasze życie i środowisko

Prowadzący: prof. Grzegorz Schroeder


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2017 16:30 - 18:30
2. czwartek 2.02.2017 16:30 - 18:30
3. czwartek 9.02.2017 16:30 - 18:30
4. czwartek 16.02.2017 16:30 - 18:30
5. czwartek 23.02.2017 16:30 - 18:30
6. czwartek 2.03.2017 16:30 - 18:30
7. czwartek 9.03.2017 16:30 - 18:30
8. czwartek 16.03.2017 16:30 - 18:30

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie nowego kierunku chemii, chemii ponadcząsteczkowej, która w ostatniej dekadzie przyczyniła się nie tylko do zrozumienia szeregu procesów chemicznych i biologicznych, ale również doprowadziła do otrzymania wielu nowych, użytkowych materiałów. Do rozwoju opisanego kierunku chemii przyczyniły się badania nad procesem samoorganizacji cząsteczek oraz rozpoznania molekularnego. Procesy te decydują o zachowaniu się cząsteczek w środowisku i ich właściwościach. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z tą dziedziną nauki oraz z nowymi materiałami o ściśle określonych właściwościach i ich praktycznym znaczeniu w życiu codziennym.

Tematyka kursu

Nowe materiały otrzymywane na bazie receptorów molekularnych i nanotechnologii zmieniają nasze życie i środowisko do tego stopnia, że mówimy o skoku cywilizacyjnym związanym z chemią materiałów. Poznanie procesów odpowiedzialnych za ten skok cywilizacyjny oraz prezentacja nowych materiałów i ich właściwości dla farmacji, medycyny, ochrony środowiska, chemii gospodarczej i nanotechnologii umożliwia zrozumienie, dlaczego jest to tak istotne w życiu każdego z nas. „Inteligentne cząsteczki” posiadające zdolność komunikowania się z innymi molekułami na drodze samoorganizacji i rozpoznania molekularnego, obecne są w naszym otoczeniu. Decydują one nie tylko o naszym zdrowiu i życiu, ale również przyczyniły się do otrzymania nowych użytecznych materiałów. 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien:

  • rozumieć ogólne zasady funkcjonowania układów supramolekularnych,
  • rozumieć podstawy chemii ponadcząsteczkowej, opartej na niekowalencyjnych oddziaływaniach,
  • znać rodzaje, budowę receptorów molekularnych będących substratem w produkcji nowych materiałów o zdefiniowanych właściwościach,
  • potrafić wyjaśnić rolę nanotechnologii i chemii supramolekularnej w otrzymywaniu nowych materiałów użytkowych,
  • umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do projektowania nowych funkcjonalnych materiałów na bazie syntetycznych receptorów molekularnych.

Metody pracy

Wykład.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.