Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Intensywne warsztaty korekcji wymowy w interakcji konwersacyjnej (od poziomu B2)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 18:45 - 20:30
2. środa 30.10.2019 18:45 - 20:30
3. środa 6.11.2019 18:45 - 20:30
4. środa 13.11.2019 18:45 - 20:30
5. środa 20.11.2019 18:45 - 20:30
6. środa 27.11.2019 18:45 - 20:30
7. środa 4.12.2019 18:45 - 20:30
8. środa 11.12.2019 18:45 - 20:30
9. środa 18.12.2019 18:45 - 20:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest znaczna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiałej dla słuchacza, lepsze rozumienie mówionego języka angielskiego, oraz konsolidacja dotychczasowych umiejętności językowych. Kurs skierowany jest do szerokiej rzeszy słuchaczy pragnących nabrać pewności siebie w mówieniu i rozumieniu mowy w praktyce i jest po części kontynuacją poprzednich kursów prowadzącej.

Tematyka kursu

Wybrane tematy ćwiczeniowe odnoszą się do wersji brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego.

Ćwiczenie wymowy w konwersacji ze szczególnym naciskiem na akcent wyrazowy i zdaniowy (rytm); wyrazy akcentowane i nieakcentowane w zdaniu; nieakcentowana samogłoskę schwa,; samogłoskę „i”; spółgłoski dziąsłowe „t” i „d” i ich zachowanie  zależności od kontekstu (np. znikanie); spółgłoskę międzyzębową „th”; spółgłoskę nosową tylnojęzykową „n”; dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu; płynność mówienia (zasady łączenia wyrazów i pauzowania); podstawowe melodie i ich znaczenie.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Słuchacz ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Słuchacz potrafi z większą pewnością siebie wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Słuchacz wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Słuchacz lepiej słyszy i rozumie mowę języka angielskiego. Słuchacz ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności w praktyce interakcji językowej.

Metody pracy

Grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków w kontekście konwersacyjnym w interakcji z nauczycielem i korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach, krótkie indywidualne wypowiedzi ustne słuchaczy. Doraźne krótkie opisy dźwięków i zjawisk fonetycznych w celach naprawczych. Nagrania audio (przez zainteresowanych słuchaczów – do odsłuchania i opisania przez prowadzącą).

Każdorazowo sesja kursu trwać będzie  1,45 godziny zegarowej (patrz Terminy zajęć).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin polegał będzie na rozmowie w j. angielskim opartej na materiale omówionym i przećwiczonym w trakcie kursu.

Zapoznanie się z formułą i treścią egzaminu będzie częścią ostatniego spotkania kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów