Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Intensywny kurs języka niderlandzkiego- kontynuacja

Prowadzący: mgr Małgorzata Łyczykowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/niderlandzki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 18:30 - 20:00
2. środa 11.10.2017 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 16.10.2017 18:30 - 20:00
4. środa 18.10.2017 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 23.10.2017 18:30 - 20:00
6. środa 25.10.2017 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 30.10.2017 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 6.11.2017 18:30 - 20:00
9. środa 8.11.2017 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 13.11.2017 18:30 - 20:00
11. środa 15.11.2017 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 20.11.2017 18:30 - 20:00
13. środa 22.11.2017 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 27.11.2017 18:30 - 20:00
15. środa 29.11.2017 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie poznanych podczas pierwszego poziomu kursu podstaw języka niderlandzkiego; możliwość przygotowania się do zdawania certyfikatu CNaVT; poprawa płynności komunikacji w języku niderlandzkim poprzez konwersacje; pogłębianie wiedzy na temat kulturowych aspektów Holandii i Belgii; poznawanie kolejnych metod samodzielnego rozwijania swoich kompetencji językowych.

Tematyka kursu

Kurs jest kontynuacją nauki języka niderlandzkiego rozpoczętej podczas poprzedniej edycji kursów Uniwersytetu Otwartego (kursanci opanowali podstawowe słownictwo związane z danymi osobowymi, życiem codziennym – rodzina, praca, podróże, zakupy, czas wolny, w mieście; kurs rozpocznie się od wprowadzenia czasu przeszłego). Tematyka kursu obejmuje poza aspektami językowymi również naukę o elementach kulturowych Holandii i Belgii. Dodatkowym aspektem wchodzącym w tematykę kursu jest zapoznanie słuchaczy z ceryfikatem CNaVT i możliwościami przygotowania się do niego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

  • osiągną wyższy poziom znajomości języka;
  • będą posiadali podstawową wiedzą na temat egzaminu CNaVT i możliwości przygotowania się do jego zdawania;
  • będą zdolni płynniej komunikować się w języku niderlandzkim i rozumieć mowę natywnych użytkowników języka;
  • będą zaznajomieni z elementami kulturowymi Holandii i Belgii;
  • będą znali metody samodzielnego poszerzania swoich kompetencji językowych.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o podręcznik oraz materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; zadania na platformie e-learningowej; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

część pisemna, część ustna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów