Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Intensywny kurs języka niderlandzkiego- kontynuacja (poziom 3)

Prowadzący: mgr Małgorzata Łyczykowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/niderlandzki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 18:30 - 20:00
2. środa 17.01.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 22.01.2018 18:30 - 20:00
4. środa 24.01.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 29.01.2018 18:30 - 20:00
6. środa 31.01.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 5.02.2018 18:30 - 20:00
8. środa 7.02.2018 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 12.02.2018 18:30 - 20:00
10. środa 14.02.2018 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 19.02.2018 18:30 - 20:00
12. środa 21.02.2018 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 26.02.2018 18:30 - 20:00
14. środa 28.02.2018 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 5.03.2018 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie poznanych podczas drugiego poziomu kursu języka niderlandzkiego; możliwość przygotowania się do zdawania certyfikatu CNaVT; poprawa płynności komunikacji w języku niderlandzkim poprzez konwersacje; pogłębianie wiedzy na temat kulturowych aspektów Holandii i Belgii; poznawanie kolejnych metod samodzielnego rozwijania swoich kompetencji językowych.

Tematyka kursu

Kurs jest kontynuacją nauki języka niderlandzkiego rozpoczętej podczas poprzedniej edycji kursów Uniwersytetu Otwartego (kursanci opanowali już podstawowe słownictwo związane z danymi osobowymi, życiem codziennym – rodzina, praca, podróże, zakupy, czas wolny, w mieście, u lekarza, wygląd, charakter; operują czasem przeszłym; potrafią formułować swoje zdanie na różne tematy korzystając z różnych konstrucji gramatycznych), poziom przewidywany na koniec kursu: A2. Tematyka kursu obejmuje poza aspektami językowymi również naukę o elementach kulturowych Holandii i Belgii. Dodatkowym aspektem wchodzącym w tematykę kursu jest zapoznanie słuchaczy z ceryfikatem CNaVT i możliwościami przygotowania się do niego (poziom A2).

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

  • osiągną wyższy poziom znajomości języka;
  • będą posiadali podstawową wiedzą na temat egzaminu CNaVT i możliwości przygotowania się do jego zdawania na poziomie A2;
  • będą zdolni płynniej komunikować się w języku niderlandzkim i rozumieć mowę natywnych użytkowników języka;
  • będą zaznajomieni z elementami kulturowymi Holandii i Belgii;
  • będą znali metody samodzielnego poszerzania swoich kompetencji językowych.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o podręcznik oraz materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; zadania na platformie e-learningowej; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

część pisemna, część ustna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów