Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Intensywny trening językowy na poziomie B1: język angielski

Prowadzący: mgr Agnieszka Skwarek, mgr Kamilla Kędzierska-Kolendo


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 16.01.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
2. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
5. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30
6. środa 15.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 22.03.2017 17:00 - 18:30
8. środa 29.03.2017 17:00 - 18:30
9. środa 5.04.2017 17:00 - 18:30
10. środa 12.04.2017 17:00 - 18:30
11. środa 19.04.2017 17:00 - 18:30
12. środa 26.04.2017 17:00 - 18:30
13. środa 10.05.2017 17:00 - 18:30
14. środa 17.05.2017 17:00 - 18:30
15. środa 24.05.2017 17:00 - 18:30

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu powtórzenie materiału gramatycznego, leksykalnego oraz przygotowanie uczestników do redagowania wypowiedzi pisemnych z zakresu pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Zajęcia będą miały również na celu przygotowanie kursantów do zdawania egzaminu ustnego – powtórzenie wszystkich leksykalnych zagadnień tematycznych oraz praktyczny trening z egzaminatorem języka angielskiego przy użyciu przykładowych zestawów maturalnych.

 

Tematyka kursu

Zajęcia 1.        Słownictwo: Edukacja                       

                       Gramatyka: Present Tenses

Zajęcia 2.        Słownictwo: Zdrowie                         

                       Gramatyka: Past Tenses

Zajęcia 3.        Słownictwo: Dom, życie rodzinne i towarzyskie  

                       Gramatyka: Modal Verbs

Zajęcia  4.       Słownictwo: Praca                                     

                       Gramatyka: Future Tenses

Zajęcia 5.        Trening w formułowaniu wypowiedzi ustnych

Zajęcia 6.        Słownictwo: Podróżowanie                            

                       Gramatyka: Mixed Tenses

Zajęcia 7.        Słownictwo: Żywienie                                   

                       Gramatyka: Conditionals

Zajęcia 8.        Słownictwo: Człowiek                                   

                       Gramatyka: Reported Speech

Zajęcia 9.        Słownictwo: Zakupy i usługi                             

                       Gramatyka: Countable/ Uncountable nouns

Zajęcia 10.      Trening w formułowaniu wypowiedzi ustnych

Zajęcia 11.      Słownictwo: Sport                                   

                       Gramatyka: wish/ if only

Zajęcia 12.      Słownictwo: Nauka i technika                     

                       Gramatyka: Passive

Zajęcia 13.      Słownictwo: Świat przyrody                         

                        Trening w redagowaniu wypowiedzi pisemnych: e-mail, blog

Zajęcia 14.       Słownictwo: Państwo i społeczeństwo          

                        Trening w redagowaniu wypowiedzi pisemnych: list prywatny i formalny

Zajęcia 15.      Trening w formułowaniu wypowiedzi ustnych

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

  • rozumiał oraz potrafił praktycznie wykorzystać poznane i utrwalone zagadnienia gramatyczne
  • rozumiał oraz potrafił praktycznie wykorzystać poznany i utrwalony materiał leksykalny
  • potrafił wykorzystać poznaną wiedzę przy formułowaniu wypowiedzi pisemnych oraz ustnych

 

Metody pracy

Prezentacja, konwersacje, praca w grupach/parach, praca z zestawami maturalnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.