Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Intensywny trening językowy na poziomie B2: język angielski

Prowadzący: mgr Agnieszka Skwarek, mgr Kamilla Kędzierska-Kolendo


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 16.01.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.02.2017 18:45 - 20:15
2. środa 15.02.2017 18:45 - 20:15
3. środa 22.02.2017 18:45 - 20:15
4. środa 1.03.2017 18:45 - 20:15
5. środa 8.03.2017 18:45 - 20:15
6. środa 15.03.2017 18:45 - 20:15
7. środa 22.03.2017 18:45 - 20:15
8. środa 29.03.2017 18:45 - 20:15
9. środa 5.04.2017 18:45 - 20:15
10. środa 12.04.2017 18:45 - 20:15
11. środa 19.04.2017 18:45 - 20:15
12. środa 26.04.2017 18:45 - 20:15
13. środa 10.05.2017 18:45 - 20:15
14. środa 17.05.2017 18:45 - 20:15
15. czwartek 25.05.2017 18:45 - 20:15

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu powtórzenie materiału gramatycznego, leksykalnego oraz przygotowanie uczestników do redagowania wypowiedzi pisemnych na poziomie B2.

Zajęcia będą miały również na celu przygotowanie kursantów do formułowania rozbudowanych wypowiedzi ustnych w języku angielskim, jak również uczestniczenia w swobodnej dyskusji oraz różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 

Tematyka kursu

Zajęcia 1.        Słownictwo: Edukacja                       

                       Gramatyka: Present Tenses

Zajęcia 2.        Słownictwo: Zdrowie                        

                       Gramatyka: Past Tenses

Zajęcia 3.        Słownictwo: Dom, życie rodzinne i towarzyskie  

                       Gramatyka: Modal Verbs

Zajęcia  4.       Słownictwo: Praca                                     

                       Gramatyka: Future Tenses

Zajęcia 5.        Trening w formułowaniu wypowiedzi ustnych

Zajęcia 6.        Słownictwo: Podróżowanie                            

                       Gramatyka: Mixed Tenses

Zajęcia 7.        Słownictwo: Żywienie                                   

                       Gramatyka: Conditionals

Zajęcia 8.        Słownictwo: Człowiek                                   

                       Gramatyka: Reported Speech

Zajęcia 9.        Słownictwo: Zakupy i usługi                             

                       Gramatyka: Countable/ Uncountable nouns

Zajęcia 10.      Trening w formułowaniu wypowiedzi ustnych

Zajęcia 11.      Słownictwo: Sport                                   

                       Gramatyka: wish/ if only

Zajęcia 12.      Słownictwo: Nauka i technika                     

                       Gramatyka: Passive

Zajęcia 13.      Słownictwo: Świat przyrody                         

                       Trening w redagowaniu wypowiedzi pisemnych: list formalny, artykuł

Zajęcia 14.      Słownictwo: Państwo i społeczeństwo          

                       Trening w redagowaniu wypowiedzi pisemnych: rozprawka, opowiadanie

Zajęcia 15.      Trening w formułowaniu wypowiedzi ustnych

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

  • rozumiał oraz potrafił praktycznie wykorzystać poznane i utrwalone zagadnienia gramatyczne
  • rozumiał oraz potrafił praktycznie wykorzystać poznany i utrwalony materiał leksykalny
  • potrafił wykorzystać poznaną wiedzę przy formułowaniu rozbudowanych wypowiedzi pisemnych oraz ustnych

 

Metody pracy

prezentacja, konwersacje, praca w grupach/parach, praca z zestawami maturalnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.