Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Internet Intelligence i narzędzia do samodzielnej i zespołowej pracy, edukacji i kształcenia online

Prowadzący: dr Wojciech Czart


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 4.05.2018 15:00 - 19:30
2. piątek 11.05.2018 15:00 - 19:30
3. piątek 18.05.2018 15:00 - 19:30
4. piątek 25.05.2018 15:00 - 19:30
5. piątek 1.06.2018 15:00 - 19:30

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Opanowanie zaawansowanych technik wyszukiwania informacji i eksploracji danych online oraz umiejętności samodzielnej i zespołowej pracy, edukacji i kształcenia online (wykorzystując darmowe i komercyjne opcje głównie narzędzi firmy Google).

Tematyka kursu

Kurs z zakresu kluczowych umiejętności Digital Literacy, wymaganych do efektywnego funkcjonowania w Świecie Cyfrowym. Kurs dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem narzędzi online na urządzenia mobilne i desktop (głównie narzędzia Google Apps) umożliwiających:

 1. zastosowanie zaawansowanych technik wyszukiwania informacji
 2. wykorzystanie narzędzi do eksploracji danych, wizualizacji, gromadzenia danych i analizy
 3. samodzielną i zespołową pracę, edukację i kształcenie online
  1. tworzenia i praca z dokumentami w formatach Google Doc i Google Sheets
  2. tworzenia formularzy online
  3. komunikacja audio-wideo oparta min. o YouTube i Facebook (telekonferencje, webinaria, strumieniowanie itp.)
 4. wykorzystanie Google Sites do łatwego i szybkiego tworzenia treści WWW udostępnianej online
 5. w zależności od potrzeb uczestników kursu możliwe jest również ćwiczenie możliwości automatyzacji pracy w narzędziach Google Apps przy pomocy skryptów Google.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:
- potrafi zastosować zaawansowane techniki i operatory wyszukiwania w celu szybkiego odszukania informacji online o optymalnej jakości w formacie tekstowym, graficznym, wideo i innych formatach.
- potrafi wykorzystać narzędzia online w celu pozyskiwania wiedzy, zdobywania danych oraz ich wizualizacji i analizy
- potrafi wykorzystać narzędzia online w celu samodzielnej i zespołowej pracy, edukacji i kształcenia online
- potrafi wykorzystać narzędzie Google Sites to łatwego i szybkiego tworzenia treści WWW i integracja z innymi narzędziami online
- opcjonalnie - potrafi stworzyć prosty skrypt automatyzujący wykorzystanie narzędzi Google Apps

Metody pracy

wykładowo - ćwiczeniowo - projektowa, przy komputerze z dostępem do internetu. W ramach demonstracji wykorzystania technologii internetowych wybrane zajęcia mogą zostać przeprowadzone online.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny