Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Internet Intelligence i narzędzia do samodzielnej i zespołowej pracy, edukacji i kształcenia online

Prowadzący: dr Wojciech Czart


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 4.05.2018 15:00 - 19:30
2. piątek 11.05.2018 15:00 - 19:30
3. piątek 18.05.2018 15:00 - 19:30
4. piątek 25.05.2018 15:00 - 19:30
5. piątek 1.06.2018 15:00 - 19:30

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Opanowanie zaawansowanych technik wyszukiwania informacji i eksploracji danych online oraz umiejętności samodzielnej i zespołowej pracy, edukacji i kształcenia online (wykorzystując darmowe i komercyjne opcje głównie narzędzi firmy Google).

Tematyka kursu

Kurs z zakresu kluczowych umiejętności Digital Literacy, wymaganych do efektywnego funkcjonowania w Świecie Cyfrowym. Kurs dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem narzędzi online na urządzenia mobilne i desktop (głównie narzędzia Google Apps) umożliwiających:

 1. zastosowanie zaawansowanych technik wyszukiwania informacji
 2. wykorzystanie narzędzi do eksploracji danych, wizualizacji, gromadzenia danych i analizy
 3. samodzielną i zespołową pracę, edukację i kształcenie online
  1. tworzenia i praca z dokumentami w formatach Google Doc i Google Sheets
  2. tworzenia formularzy online
  3. komunikacja audio-wideo oparta min. o YouTube i Facebook (telekonferencje, webinaria, strumieniowanie itp.)
 4. wykorzystanie Google Sites do łatwego i szybkiego tworzenia treści WWW udostępnianej online
 5. w zależności od potrzeb uczestników kursu możliwe jest również ćwiczenie możliwości automatyzacji pracy w narzędziach Google Apps przy pomocy skryptów Google.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:
- potrafi zastosować zaawansowane techniki i operatory wyszukiwania w celu szybkiego odszukania informacji online o optymalnej jakości w formacie tekstowym, graficznym, wideo i innych formatach.
- potrafi wykorzystać narzędzia online w celu pozyskiwania wiedzy, zdobywania danych oraz ich wizualizacji i analizy
- potrafi wykorzystać narzędzia online w celu samodzielnej i zespołowej pracy, edukacji i kształcenia online
- potrafi wykorzystać narzędzie Google Sites to łatwego i szybkiego tworzenia treści WWW i integracja z innymi narzędziami online
- opcjonalnie - potrafi stworzyć prosty skrypt automatyzujący wykorzystanie narzędzi Google Apps

Metody pracy

wykładowo - ćwiczeniowo - projektowa, przy komputerze z dostępem do internetu. W ramach demonstracji wykorzystania technologii internetowych wybrane zajęcia mogą zostać przeprowadzone online.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów