Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Intymność pomiędzy byciem razem a osobno

Prowadzący: dr Mirosława Ściupider-Młodkowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 7.11.2018 17:30 - 20:30
2. środa 14.11.2018 17:30 - 20:30
3. środa 21.11.2018 17:30 - 20:30
4. środa 28.11.2018 17:30 - 20:30
5. środa 5.12.2018 17:30 - 20:30
6. środa 12.12.2018 17:30 - 20:30
7. środa 19.12.2018 17:30 - 20:30
8. środa 9.01.2019 17:30 - 19:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  1. Przekazanie wiedzy z zakresu przemian wokół współczesnych rodzin i związków intymnych.
  2. Rozwinięcie umiejętności interpretowania i konstruktywnego komentowania zjawisk dotyczących  przemian  relacji partnerskich  i współczesnych rodzin.
  3. Rozwinięcie wrażliwości pedagogicznej i społecznej ułatwiającej znalezienie rozwiązania na trudne zjawiska społeczne, jak: sponsoring, prostytucja, homoseksualizm, rozwody, singlowanie, cyberzdrady , kultura narcyzmu
  4. Przygotowanie do ewentualnego napisania pracy zaliczeniowej,artykułu, pracy dyplomowej z zakresu przemian dotyczących współczesnych związków i relacji partnerskich w kulturze Ja.
  5. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy zespołowej.

Tematyka kursu


Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:

1.Definiować i wyjaśniać współczesne problemy rodzin i ich alternatywnych form

2.Wskazać ważne zjawiska  w tematyce rodzin i związków partnerskich,  konfrontować ustalenia teoretyków z rzeczywistością, refleksyjnie odnieść się do proponowanej literatury i reportaży( filmów)  tematycznych

3.Formułować  własne sądy na temat przemian współczesnego partnerstwa

4.Definiować współczesne zjawiska wokół rodzin, jak: sponsoring, prostytucja, miłość w sieci, pary homoseksualne, rozwody, singlowanie, przemiany ról w związku partnerskim, alternatywne formy życia rodzinnego

5.Napisać pracę tematyczną  ze szczególnym uwzględnieniem zasad samodzielnego i konstruktywnego myślenia  

6.Rozwijać wrażliwość społeczną i refleksję pedagogiczną  na kulturowe  przemiany wokół  relacji partnerskich i intymnych

Metody pracy

Wykład, ćwiczenia, metody pracy indywidualnej i grupowej, analizy tekstów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny