Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

J. Piłsudski: geniusz czy hochsztapler? Czarna i biała propaganda roztaczana wokół marszałka Polski.

Prowadzący: dr hab. Piotr Okulewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2017 16:45 - 19:00
2. wtorek 11.04.2017 16:45 - 19:00
3. wtorek 25.04.2017 16:45 - 19:00
4. wtorek 9.05.2017 16:45 - 19:00
5. wtorek 16.05.2017 16:45 - 19:00
6. wtorek 23.05.2017 16:45 - 19:00
7. wtorek 30.05.2017 16:45 - 19:00
8. wtorek 6.06.2017 16:45 - 19:00
9. wtorek 13.06.2017 16:45 - 19:00
10. wtorek 20.06.2017 16:45 - 19:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie poszczególnych etapów kariery politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zależności jej powodzenia od sprzyjającego takim działaniom klimatu politycznego, świadomie podejmowanych przez sympatyków i przeciwników decyzji, błędów przeciwników politycznych i całkowicie przypadkowych zdarzeń.  Zapoznanie słuchaczy z metodami prowadzenia różnorodnych działań propagandowych i ich znaczeniem dla kształtowania pozytywnego lub negatywnego wizerunku polityków.

Tematyka kursu

Korzystając z przypadającej w 2017 roku 150 rocznicy urodzin J. Piłsudskiego warto przyjrzeć się nie tylko drodze życiowej i politycznej marszałka Polski, ale również mechanizmom mającym wpływ na budowanie jego pozytywnego i negatywnego wizerunku. Wiele z nich stosowanych jest również z powodzeniem w czasach nam współczesnych.

Tematyka, która będzie poruszana podczas proponowanych 10 spotkań:

 1. Lata młodzieńcze - początki działalności politycznej.
 2. Towarzysz, redaktor, Wiktor - narodziny legendy.
 3. Labirynty pierwszej wojny światowej.
 4. Listopad - grudzień 1918 r. Wymuszony kompromis Naczelnika państwa.
 5. Kontrowersje wokół polityki wschodnia Marszałka
 6. Skomplikowane życie prywatne J. Piłsudskiego
 7. Nie tak miało być! Na drodze do zamachu majowego
 8. Dyktator z przypadku. Zamach majowy i pierwsze latach dyktatury
 9. Między młotem a kowadłem. Losy wielkopolskich zwolenników sanacji.
 10. Smutna refleksja u kresu życia.
 11. Film Ordyńskiego Sztandar wolności.
 12. Marszałek umarł - legenda żyje.

Efekty kształcenia

Słuchacze zapoznają się z przebiegiem kariery politycznej Józefa Piłsudskiego, metody prowadzenia walki politycznej w pierwszej połowie XX wieku, będą dostrzegać złożoność i różnorodność czynników mających wpływ na powodzenie podejmowanych przez polityków decyzji politycznych. Słuchacze będą znali sposoby prowadzenia działań propagandowych i ich wpływ na życie gospodarcze i decyzje obywateli we współczesnym świecie.

Metody pracy

Ilustrowany zdjęciami wykład, z elementami dyskusji. W ramach zajęć przewidziano również projekcję i dyskusję o filmie dokumentalnym Ryszarda Ordyńskiego "Sztandar Wolności", z 1935 roku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny