Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak brzmi sztuka? Kurs audiodeskrypcji

Prowadzący: dr Beata Jerzakowska, mgr Mirella Kryś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.01.2019 17:15 - 18:45
2. wtorek 22.01.2019 17:15 - 18:45
3. wtorek 29.01.2019 17:15 - 18:45
4. wtorek 5.02.2019 17:15 - 18:45
5. wtorek 12.02.2019 17:15 - 18:45
6. wtorek 19.02.2019 17:15 - 18:45
7. wtorek 26.02.2019 17:15 - 18:45
8. wtorek 5.03.2019 17:15 - 18:45
9. wtorek 12.03.2019 17:15 - 18:45
10. wtorek 19.03.2019 17:15 - 18:45
11. wtorek 26.03.2019 17:15 - 18:45
12. wtorek 2.04.2019 17:15 - 18:45
13. wtorek 9.04.2019 17:15 - 18:45
14. wtorek 16.04.2019 17:15 - 18:45
15. wtorek 30.04.2019 17:15 - 18:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs audiodeskrypcji dla początkujących przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poznać techniki słownego opisywania dzieł sztuki dla niewidomych i niedowidzących. Audiodeskrypcja, która towarzyszy dzisiaj nie tylko malarstwu, ale także filmom, serialom, przedstawieniom teatralnym czy wydarzeniom sportowym, staje się coraz popularniejsza. Osoby z dysfunkcjami wzroku śmielej wkraczają w przestrzeń publiczną, wobec czego konieczne okazuje się umożliwienie im także pełnego dostępu do sztuki. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny, którzy potrafiliby przygotować opis audiodeskrypcyjny, odpowiadający potrzebom niewidomych.

Podczas zajęć uczestnicy, wspólnie z prowadzącymi, wypracują najbliższy ideałowi model wypowiedzi audiodeskrypcyjnej. Poznają także historię dziedziny i postulaty założycieli. Nie zabraknie jednocześnie pomysłów na to, jak pomagać niewidomym czy dyskusji o trudnościach, z jakimi się borykają.

Ćwiczenia słownikowe, rozwijające językową elastyczność i pobudzające wyobraźnię, posłużą do stworzenia możliwie najbardziej plastycznych wypowiedzi, których treść skonsultowana zostanie z bezpośrednimi odbiorcami audiodeskrypcji.

Tematyka kursu

Podczas kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia:

- geneza i historia audiodeskrypcji w Polsce i na świecie,

- zasady tworzenia opisu audiodeskrypcyjnego,

- specyfika audiodeskrypcji sztuki dynamicznej (film, teatr, taniec),

- opis sztuki statycznej (obraz, rzeźba),

- percepcja kolorów u niewidomych,

- audiodeskrypcja a opis,

- ewolucja audiodeskrypcji – od klasycznego, bezemocjonalnego schematu w kierunku sztuki użytkowej i, wreszcie, pięknej,

- ekfraza poetycka a audiodeskrypcja.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

- zna zasady tworzenia audiodeskrypcji,

- referuje genezę i historię kształtowania się audiodeskrypcji,

- tworzy audiodeskrypcje dzieł sztuki statycznej i dynamicznej,

- rozwija swoje kompetencje w zakresie odbioru dzieła sztuki, poprzez odczytywanie symboli przeprowadza jego pogłębioną interpretację,

- zna podstawowe zasady savoir-vivre'u w kontaktach z osobami niewidomymi.

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Najczęściej wykorzystywać będziemy następujące metody: burza mózgów, dyskusja, przekład intersemiotyczny, słowa-klucze, heureza, wykład problemowy, eksponująca.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów