Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak czytać pismo średniowieczne

Prowadzący: dr hab. Maciej Dorna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.04.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 12.04.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 19.04.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 26.04.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 10.05.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 17.05.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 24.05.2018 18:00 - 19:30
8. czwartek 7.06.2018 18:00 - 18:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami paleografii i epigrafiki  średniowiecznej.

Tematyka kursu

W trakcie kursu uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego dokonają rekonesansu po rozległych przestrzeniach średniowiecznego pisma łacińskiego. Poznają specyfikę pisma średniowiecznych ksiąg, dokumentów  i inskrypcji. Nauczą się odróżniać różne rodzaje pism i poznają stosowane powszechnie w średniowieczu systemy skracania wyrazów. Całość zajęć będzie miała charakter warsztatowy, a podstawę pracy będzie stanowić bogaty materiał ilustracyjny w formie kolorowych i czarno-białych skanów średniowiecznych tekstów rękopiśmiennych.  Szczególnie duży nacisk zostanie położony na wprowadzenie uczestników w tajniki średniowiecznych systemów skracania wyrazów (brachygrafia średniowieczna), gdyż stosowane w średniowieczu skróty stanowią największe wyzwanie dla dzisiejszego czytelnika powstałych w tej epoce tekstów rękopiśmiennych. Prowadzący zapozna też uczestników z pomocami umożliwiającymi samodzielne rozwijanie własnych kompetencji w zakresie odczytywania pisma średniowiecznego.  

Efekty kształcenia

Zdobycie podstaw umiejętności odczytywania średniowiecznego pisma łacińskiego.

  • Uczestnik kursu będzie umiał rozpoznawać podstawowe rodzaje pism średniowiecznych.
  • Uczestnik będzie w stanie podejmować samodzielne próby odczytania tekstów średniowiecznych.

Metody pracy

Praca w grupie/metoda warsztatowa – odczytywanie pod kierunkiem prowadzącego wybranych tekstów średniowiecznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Próba samodzielnego odczytu prostego tekstu średniowiecznego .