Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak czytać pismo średniowieczne

Prowadzący: dr hab. Maciej Dorna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.04.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 12.04.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 19.04.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 26.04.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 10.05.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 17.05.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 24.05.2018 18:00 - 19:30
8. czwartek 7.06.2018 18:00 - 18:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami paleografii i epigrafiki  średniowiecznej.

Tematyka kursu

W trakcie kursu uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego dokonają rekonesansu po rozległych przestrzeniach średniowiecznego pisma łacińskiego. Poznają specyfikę pisma średniowiecznych ksiąg, dokumentów  i inskrypcji. Nauczą się odróżniać różne rodzaje pism i poznają stosowane powszechnie w średniowieczu systemy skracania wyrazów. Całość zajęć będzie miała charakter warsztatowy, a podstawę pracy będzie stanowić bogaty materiał ilustracyjny w formie kolorowych i czarno-białych skanów średniowiecznych tekstów rękopiśmiennych.  Szczególnie duży nacisk zostanie położony na wprowadzenie uczestników w tajniki średniowiecznych systemów skracania wyrazów (brachygrafia średniowieczna), gdyż stosowane w średniowieczu skróty stanowią największe wyzwanie dla dzisiejszego czytelnika powstałych w tej epoce tekstów rękopiśmiennych. Prowadzący zapozna też uczestników z pomocami umożliwiającymi samodzielne rozwijanie własnych kompetencji w zakresie odczytywania pisma średniowiecznego.  

Efekty kształcenia

Zdobycie podstaw umiejętności odczytywania średniowiecznego pisma łacińskiego.

  • Uczestnik kursu będzie umiał rozpoznawać podstawowe rodzaje pism średniowiecznych.
  • Uczestnik będzie w stanie podejmować samodzielne próby odczytania tekstów średniowiecznych.

Metody pracy

Praca w grupie/metoda warsztatowa – odczytywanie pod kierunkiem prowadzącego wybranych tekstów średniowiecznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Próba samodzielnego odczytu prostego tekstu średniowiecznego .

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów