Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Jak mówić płynnie po angielsku

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 8.03.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.03.2019 14:15 - 19:15
2. sobota 30.03.2019 16:00 - 19:15
3. sobota 13.04.2019 16:00 - 19:15
4. sobota 4.05.2019 16:00 - 19:15
5. sobota 18.05.2019 16:00 - 19:15
6. sobota 1.06.2019 16:00 - 19:15
7. sobota 15.06.2019 14:15 - 17:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Praca nad poprawieniem płynności, rytmu, przycisku i intonacji w języku angielskim. Kurs skierowany jest do osób posługujących się j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium językowym mające na celu poprawienie płynności, rytmu, przycisku i intonacji w języku angielskim. Uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami użycia i funkcjonowania połączeń międzywyrazowych i redukcji samogłosek w nieakcentowanych i słabo akcentowanych sylabach w języku angielskim (dźwięk „schwa”) oraz z innymi mechanizmami zachodzącymi miedzy sąsiadującymi dźwiękami.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi poprawnie i płynnie czytać i wypowiadać teksty o średnim i wysokim stopniu trudności, zna zasady użycia połączeń międzywyrazowych (tzw. linking sounds) oraz redukcji samogłosek w nieakcentowanych i słabo akcentowanych sylabach.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu, słuchaniu i powtarzaniu tekstów, łamaczy językowych (ang. tongue twisters), skeczów i limeryków. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia większość potrzebnych materiałów w wersjach cyfrowych.

Zalecana literatura

  1. Nadstoga, Z.; Sobkowiak, W.; Stefańska, M. (1994). O limerykach i języku angielskim pół żartem, pół serio, Włocławek: Altravox Press
  2. O’Connor, J.D.; Fletcher, C. (1991). Sounds English, Singapore: Longman
  3. Reszkiewicz, A. (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  4. Sobkowiak, W. (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
  5. Swan, M. (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press
  6. Vaughan-Rees, M. (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.
  7. Watcyn-Jones P., (2000). Fun Class Activities Book 1 & 2. Games and Activities for Teachers, Spain: Pearson Education Ltd & Penguin Books Ltd.
  8. Wells, J.,C. (1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez poprawne odczytanie zadanego wcześniej, omówionego z wykładowcą i przećwiczonego tekstu lub kilku krótszych tekstów (wierszyków, łamaczy językowych, limeryków, skeczów).