Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Jak mówić płynnie po angielsku

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.03.2019 14:15 - 19:15
2. sobota 30.03.2019 16:00 - 19:15
3. sobota 13.04.2019 16:00 - 19:15
4. sobota 4.05.2019 16:00 - 19:15
5. sobota 18.05.2019 16:00 - 19:15
6. sobota 1.06.2019 16:00 - 19:15
7. sobota 15.06.2019 14:15 - 17:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Praca nad poprawieniem płynności, rytmu, przycisku i intonacji w języku angielskim. Kurs skierowany jest do osób posługujących się j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium językowym mające na celu poprawienie płynności, rytmu, przycisku i intonacji w języku angielskim. Uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami użycia i funkcjonowania połączeń międzywyrazowych i redukcji samogłosek w nieakcentowanych i słabo akcentowanych sylabach w języku angielskim (dźwięk „schwa”) oraz z innymi mechanizmami zachodzącymi miedzy sąsiadującymi dźwiękami.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi poprawnie i płynnie czytać i wypowiadać teksty o średnim i wysokim stopniu trudności, zna zasady użycia połączeń międzywyrazowych (tzw. linking sounds) oraz redukcji samogłosek w nieakcentowanych i słabo akcentowanych sylabach.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu, słuchaniu i powtarzaniu tekstów, łamaczy językowych (ang. tongue twisters), skeczów i limeryków. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia większość potrzebnych materiałów w wersjach cyfrowych.

Zalecana literatura

 1. Nadstoga, Z.; Sobkowiak, W.; Stefańska, M. (1994). O limerykach i języku angielskim pół żartem, pół serio, Włocławek: Altravox Press
 2. O’Connor, J.D.; Fletcher, C. (1991). Sounds English, Singapore: Longman
 3. Reszkiewicz, A. (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 4. Sobkowiak, W. (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 5. Swan, M. (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press
 6. Vaughan-Rees, M. (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.
 7. Watcyn-Jones P., (2000). Fun Class Activities Book 1 & 2. Games and Activities for Teachers, Spain: Pearson Education Ltd & Penguin Books Ltd.
 8. Wells, J.,C. (1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez poprawne odczytanie zadanego wcześniej, omówionego z wykładowcą i przećwiczonego tekstu lub kilku krótszych tekstów (wierszyków, łamaczy językowych, limeryków, skeczów).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów