Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak pomóc cudzoziemcowi nauczyć się języka polskiego?

Prowadzący: dr Anna Roter-Bourkane


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 15:15 - 16:45
2. piątek 23.03.2018 15:15 - 16:45
3. piątek 6.04.2018 15:15 - 16:45
4. piątek 13.04.2018 15:15 - 16:45
5. piątek 20.04.2018 15:15 - 16:45
6. piątek 27.04.2018 15:15 - 16:45
7. piątek 11.05.2018 15:15 - 16:45
8. piątek 18.05.2018 15:15 - 16:45
9. piątek 25.05.2018 15:15 - 16:45
10. piątek 1.06.2018 15:15 - 16:45
11. piątek 8.06.2018 15:15 - 16:45
12. piątek 15.06.2018 15:15 - 16:45
13. piątek 22.06.2018 15:15 - 16:45
14. piątek 29.06.2018 15:15 - 16:45
15. piątek 6.07.2018 15:15 - 16:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem nadrzędnym kursu jest poznanie metody, która pomoże towarzyszyć cudzoziemcowi w procesie przyswajania polszczyzny. Często wydaje się Polakom, że każdy może nauczyć obcokrajowca naszego języka, bo wszyscy go znamy. Niestety, w praktyce okazuje się, że nie umiemy odpowiedzieć na ich najprostsze pytania i nie znamy podstawowych mechanizmów działania polszczyzny. Wówczas najczęściej rozkładamy ręce i mówimy „tak musi być, ale nie wiem dlaczego”.

            Planowany kurs ma za zadanie umożliwić opanowanie podstawowych zasad, które pomogą obcokrajowcowi poznać język polski na poziomie elementarnym, a bliskim cudzoziemcowi Polakom na formułowanie kompetentych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Kurs jest skierowany do osób, które chciałyby aktywnie pomóc swojemu współmałżonkowi, przyjacielowi, partnerowi, współpracownikowi etc. w opanowaniu języka polskiego. Na pewno pomoże również wszystkim tym, którzy w ramach różnorodnych form zaangażowania społecznego, wolontariatu etc. chcą aktywnie uczestniczyć w procesie asymilowania cudzoziemców. Planowane zajęcia są również tak pomyślane, aby wspomóc pracę nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w swej codziennej pracy spotkali się z problemem migracji, np. nauczają dzieci z Ukrainy.

            Na zajęcia zapraszam również wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę polonistyczną, obejrzeć nasz język niejako „z zewnątrz”, oczami cudzoziemca, porównać go z innymi systemami językowymi.

            Po niniejszym kursie jednak nie można będzie samemu uczyć języka polskiego jako obcego, to wymaga znacznie szerszych studiów.

Tematyka kursu

Poruszane będą głównie zagadnienia gramatyczne, zasady funkcjonowania polskiej fonetyki, fleksji i składni w formie łatwo przyswajalnych „pigułek” wiedzy z nachyleniem możliwie jak najbardziej praktycznym i łatwym do zastosowania w codziennym życiu.

Efekty kształcenia

Efektami kształcenia w zakresie zdobytej wiedzy będzie opanowanie:

 

  • zasad funkcjonowania polszczyzny w podstawowym zakresie gramatycznym (gramatyka specjalnie „skrojona” dla cudzoziemca)
  • podstaw językowego obrazu świata Polaków
  • opanowania prostych reguł wytłumaczenia wątpliwości i pytań, jakie pojawiaja się na poziomie elementarnym nauki

 

W zakresie zdobytych umiejętności:

 

  • służenie pomocą w razie problemów z użyciem polszczyzny na poziomie elementarnym
  • zdobycie wiedzy pozwalającej na kompetentne „towarzyszenie” cudzoziemcowi w procesie uczenia się polszczyzny (pomoc w odrabianiu zadań, fachowe doradztwo w czasie rozwiązywania ćwiczeń etc.)
  • korzystanie z dostępnych na rynku podręczników, słowników, kompediów i ćwiczeń gramatycznych, ich dobór do poziomu konkretnego studenta

Metody pracy

wykład z elementami dyskusji, prezentacje istniejących publikacji, warsztaty w przygotowywaniu ćwiczeń i rozwiązywaniu problemów językowych na poziomie elementarnym


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny