Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Jak poprawnie mówić i czytać w języku angielskim?

Prowadzący: dr Witold Skowroński


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 17:30 - 19:00
2. czwartek 31.03.2022 17:30 - 19:00
3. wtorek 5.04.2022 17:30 - 19:00
4. czwartek 7.04.2022 17:30 - 19:00
5. wtorek 12.04.2022 17:30 - 19:00
6. czwartek 14.04.2022 17:30 - 19:00
7. wtorek 19.04.2022 17:30 - 19:00
8. czwartek 21.04.2022 17:30 - 19:00
9. wtorek 26.04.2022 17:30 - 19:00
10. czwartek 28.04.2022 17:30 - 19:00
11. wtorek 10.05.2022 17:30 - 19:00
12. czwartek 12.05.2022 17:30 - 19:00
13. wtorek 17.05.2022 17:30 - 19:00
14. czwartek 19.05.2022 17:30 - 19:00

Rektorat
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1; 61-712 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Osiągnięcie poprawy wymowy, akcentu wyrazowego i frazowego oraz poprawy czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.

Potencjalni uczestnicy tego kursu powinni być przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym. Oznacza to, że powinni być w stanie rozmawiać/komunikować się po angielsku w hotelu, w sklepie i w pracy, wygłaszać swe opinie po angielsku jako uczestnicy konferencji międzynarodowej, brać udział w dyskusji w języku angielskim, a także czytać na głos po angielsku. 

Tematyka kursu

praktyczne ćwiczenia/warsztaty. Uczestnicy kursu zapoznają się z cechami segmentalnymi i suprasegmentalnymi języka angielskiego w kontraście z językiem polskim, z zasadami użycia samogłosek, spółgłosek i dyftongów i z zasadami stosowania intonacji angielskiej. Uczestnicy zapoznają się również z wpływem interferencji języka ojczystego na skuteczność komunikowania się w języku obcym.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu, dzięki poprawie wymowy, uczestnicy będą lepiej rozumiani przez rodzimych użytkowników języka angielskiego i bardziej skuteczni komunikacyjnie w trakcie rozmów, wygłaszania prezentacji i czytania tekstów angielskich.

Metody pracy

ćwiczenia praktyczne w trakcie warsztatów z naciskiem na elementy indywidualizacji nauczania.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.