Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Jak pozbyć się akcentu w języku angielskim

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 24.03.2019 14:15 - 19:15
2. niedziela 31.03.2019 16:00 - 19:15
3. niedziela 14.04.2019 16:00 - 19:15
4. niedziela 5.05.2019 16:00 - 19:15
5. niedziela 19.05.2019 16:00 - 19:15
6. niedziela 2.06.2019 16:00 - 19:15
7. niedziela 16.06.2019 14:15 - 17:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Praca nad poprawieniem bazy artykulacyjnej w wybranym zakresie języka angielskiego. Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium mające na celu zwrócenie uwagi na elementy brytyjskiej wymowy, w szczególności sprawiające problemy Polakom uczącym się języka angielskiego, oraz na najważniejsze różnice w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić standardy wymowy i pisowni brytyjskiej (Received Pronunciation) od amerykańskiej (General American) i potrafi poprawnie wymawiać wyrazy zawierające angielskie głoski nieobecne w języku polskim.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu tekstów, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających poszczególne, trudne dla Polaków głoski. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia wszystkie potrzebne materiały w wersjach cyfrowych.

Zalecana literatura

  1. Janicki, K. (1995). Elements of British and American English, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW
  1. O’Connor, J.D.; Fletcher, C. (1991). Sounds English, Singapore: Longman
  2. Reszkiewicz, A. (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  3. Sobkowiak, W. (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
  4. Swan, M. (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press
  5. Vaughan-Rees, M. (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.
  6. Wells, J.,C. (1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez poprawne odczytanie zadanego wcześniej, omówionego z wykładowcą i przećwiczonego tekstu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów