Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Jak pozbyć się akcentu w języku angielskim

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 8.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 24.03.2019 14:15 - 19:15
2. niedziela 31.03.2019 16:00 - 19:15
3. niedziela 14.04.2019 16:00 - 19:15
4. niedziela 5.05.2019 16:00 - 19:15
5. niedziela 19.05.2019 16:00 - 19:15
6. niedziela 2.06.2019 16:00 - 19:15
7. niedziela 16.06.2019 14:15 - 17:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Praca nad poprawieniem bazy artykulacyjnej w wybranym zakresie języka angielskiego. Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie A1 (początkujący).

Tematyka kursu

Ćwiczenia w laboratorium mające na celu zwrócenie uwagi na elementy brytyjskiej wymowy, w szczególności sprawiające problemy Polakom uczącym się języka angielskiego, oraz na najważniejsze różnice w wymowie brytyjskiej i amerykańskiej.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić standardy wymowy i pisowni brytyjskiej (Received Pronunciation) od amerykańskiej (General American) i potrafi poprawnie wymawiać wyrazy zawierające angielskie głoski nieobecne w języku polskim.

Metody pracy

Ćwiczenia w laboratorium językowym oparte na czytaniu tekstów, słuchaniu, powtarzaniu i rozpoznawaniu wyrazów zawierających poszczególne, trudne dla Polaków głoski. Praca w parach oraz korekta ze strony wykładowcy. Wykładowca udostępnia wszystkie potrzebne materiały w wersjach cyfrowych.

Zalecana literatura

  1. Janicki, K. (1995). Elements of British and American English, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW
  1. O’Connor, J.D.; Fletcher, C. (1991). Sounds English, Singapore: Longman
  2. Reszkiewicz, A. (2005). Correct Your English Pronunciation, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  3. Sobkowiak, W. (2001). English Phonetics for Poles, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
  4. Swan, M. (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press
  5. Vaughan-Rees, M. (1994). Rhymes and Rhythm. A Poem-based Course for English Pronunciation, Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd.
  6. Wells, J.,C. (1993). Longman Pronunciation Dictionary, Hong Kong: Longman Group UK Limited

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez poprawne odczytanie zadanego wcześniej, omówionego z wykładowcą i przećwiczonego tekstu.