Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak pracować z uczniem z wadą słuchu w szkole- dobre praktyki

Prowadzący: dr Karolina Ruta-Korytowska, dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 16.01.2019 17:30 - 19:00
2. środa 23.01.2019 17:30 - 19:00
3. środa 30.01.2019 17:30 - 19:00
4. środa 6.02.2019 17:30 - 19:00
5. środa 13.02.2019 17:30 - 19:00
6. środa 20.02.2019 17:30 - 19:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy z różnorodnością problemów, które napotykać może uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej (perspektywa ucznia i nauczyciela);

- zwrócenie uwagi na różnicę między dostosowaniem procesu kształcenia do możliwości ucznia a obniżaniem wymagań;

- wskazanie zasad organizacji procesu dydaktycznego wpływających na niwelowanie barier komunikacyjnych;

- przedstawienie dobrych praktyk dotyczących opracowania materiałów dydaktycznych (dotyczących m.in. typu materiałów, sposobu ich opracowania, poziomu językowego przygotowywanych materiałów, przygotowania materiałów audiowizualnych do możliwości percepcyjnych ucznia);

- analiza wybranych sytuacji komunikacyjnych w szkole pod kątem ich dostępności dla ucznia z wadą słuchu.

Tematyka kursu

  1. Uczeń z wadą słuchu, czyli kto?
  2. Problemy i bariery komunikacyjne obecne w kształceniu ucznia z wadą słuchu
  3. Dostosowanie metod kształcenia do możliwości percepcyjnych i komunikacyjnych ucznia z wadą słuchu a obniżanie wymagań.
  4. Dobre praktyki wykorzystywane w procesie kształcenia, w tym w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.

Efekty kształcenia

Po zakończonym cyklu spotkań uczestnik powinien:

- mieć świadomość zróżnicowania grupy uczniów z wadą słuchu;

- znać problemy i bariery komunikacyjne, które występują w procesie nauczania ucznia z wadą słuchu;

- umieć rozwiązać podstawowe problemy komunikacyjne i wskazać możliwości niwelowania barier;

- znać i umieć zastosować przedstawione dobre praktyki dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych adresowanych do ucznia z wadą słuchu (m.in. typ materiałów, sposób ich opracowania, poziom językowy przygotowywanych materiałów, przygotowanie materiałów audiowizualnych do możliwości percepcyjnych ucznia).

Metody pracy

elementy metody eksponującej (wykład, filmy instruktażowe)

metoda problemowa (dyskusje, burza mózgów)

metody aktywizujące (metoda przypadków)

ćwiczenia

gry dydaktyczne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych uwzględniających wprowadzone podczas warsztatów dobre praktyki.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów