Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Jak robić biznes w Chinach i z Chińczykami. Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego

Prowadzący: prof. UAM Maciej Walkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 11:45 - 17:00
2. sobota 28.10.2017 8:15 - 11:30
3. sobota 18.11.2017 10:00 - 15:15
4. sobota 2.12.2017 8:15 - 11:30
5. niedziela 17.12.2017 11:45 - 17:00
6. sobota 20.01.2018 8:15 - 11:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zrozumienie istoty chińskiego modelu rozwoju społeczno- gospodarczego, zwanego "kapitalizmem państwowym" w kontekście kulturowych uwarunkowań prowadzenia biznesu. Szczególny nacisk położony zostanie za pojęcie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach (handel, produkcja, usługi), szans i zagrożeń z tym związanych, współpracy z Chińczykami, negocjacji biznesowych, chińskich inwestycji zagranicznych. Kurs stanowić ma teoretyczną bazę najważniejszych informacji i danych, przydatnych małym i dużym polskim inwestorom planującym nawiązanie współpracy ekonomicznej i handlowej z Chińczykami.

Tematyka kursu

 1. Kapitalizm konfucjański - istota i wpływ na rozwój społeczeństwa chińskiego.
 2. Etapowy proces przeobrażeń gospodarki chińskiej po roku 1978.
 3. Konsensus Pekiński czyli główne cechy chińskiego modelu rozwoju.
 4. Gospodarka chińska- analiza typu SWOT.
 5. Perspektywiczne i schyłkowe gałęzie i branże chińskiej gospodarki, czyli w co i gdzie inwestować w Chinach.
 6. Społeczeństwo chińskie - kulturowe, obyczajowe oraz mentalne cechy i ewolucja.
 7. Zasady negocjowania kontraktów biznesowych w Chinach. Specyfika chińskiej etykiety biznesowej.
 8. Guanxi - czym jest i jaki wpływ wywiera na prowadzenie biznesu w Państwie Środka.
 9. Chińska strategia Go Global.
 10. Polska strategia Go China.
 11. Szanse i bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości w Chinach.

Efekty kształcenia

 1. Uczestnik pojmuje istotę najważniejszych procesów rozwojowych zachodzących współcześnie w Chinach, czyli tzw. „chińską drogę do kapitalizmu”, ze szczególnym uwzględnieniem sieci zależności biznesowych, społecznych, politycznych o kulturowym, historycznym i filozoficznym charakterze.
 2. Uczestnik zna i rozumie główne wewnętrzne i międzynarodowe, osiągnięcia i bariery rozwojowe Chin, potrafiąc identyfikować ja w ramach analizy typu SWOT.
 3. Uczestnik posiada zdolność interpretowania współczesnych, wielowymiarowych uwarunkowań biznesowych w Chinach, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej ( handel, produkcja, inwestycje, praca najemna) w tym kraju oraz współpracy z Chińczykami (chińskie BIZ) poza granicami tego kraju.
 4. Uczestnik zdobywa zdolność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w sferze rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach oraz z chińskimi inwestorami w Polsce.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem multimediów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej o objętości 15-20 stron znormalizowanego druku.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów