Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Jak rozwikłać zagadkę kryminalną?

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 31.03.2021 17:30 - 18:30
2. środa 7.04.2021 17:30 - 18:30
3. środa 14.04.2021 17:30 - 18:30
4. środa 21.04.2021 17:30 - 18:30
5. środa 28.04.2021 17:30 - 18:30
6. środa 5.05.2021 17:30 - 18:30
7. środa 12.05.2021 17:30 - 18:30
8. środa 19.05.2021 17:30 - 18:30
9. środa 26.05.2021 17:30 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- celem kursu jest zaznajomienie z pojęciem chemii sądowej

- przedstawienie prostych a zarazem podstawowych zagadnień związanych z chemią sądową

- objaśnienie na czym polega badanie odcisków palców, analiza płynów ustrojowych w kierunku związków patologicznych, oznaczanie różnych składników we włosach oraz paznokciach,  badanie dokumentów.

Tematyka kursu

- zapoznanie z pojęciem chemii sądowej

- przedstawienie poszczególnych zagadnień związanych z różnymi technikami badań materiałów

Przykładowe tematy:

Metody identyfikacyjne w chemii sądowej (analiza odcisków palców, uszu, usuniętych numerów z np. klucza,)

Badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących na dokumentach (żele długopisowe)

Oznaczanie leków i innych substancji w moczu, włosach i paznokciach.

Efekty kształcenia

- słuchacz rozumie pojęcie chemii sądowej

- potrafi wymienić podstawowe zagadnienia związane z chemią sądową

- zna podstawowe nazwy analiz wykonywanych w celu wykrycia czy oznaczenia substancji w różnych materiałach.

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 1 godzinę zegarową rozpoczynają się  prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia, pokazy eksperymentów, zadania typu testowego do rozwiązywania przez Słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca testowa (dla chętnych) na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów