Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Jak rozwikłać zagadkę kryminalną?

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 17:30 - 18:30
2. środa 3.11.2021 17:30 - 18:30
3. środa 10.11.2021 17:30 - 18:30
4. środa 17.11.2021 17:30 - 18:30
5. środa 24.11.2021 17:30 - 18:30
6. środa 1.12.2021 17:30 - 18:30
7. środa 8.12.2021 17:30 - 18:30
8. środa 15.12.2021 17:30 - 18:30
9. środa 22.12.2021 17:30 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- celem kursu jest zaznajomienie z pojęciem chemii sądowej

- przedstawienie prostych a zarazem podstawowych zagadnień związanych z chemią sądową

- objaśnienie na czym polega badanie odcisków palców, analiza płynów ustrojowych w kierunku związków patologicznych, oznaczanie różnych składników we włosach oraz paznokciach,  badanie dokumentów.

Tematyka kursu

- zapoznanie z pojęciem chemii sądowej

- przedstawienie poszczególnych zagadnień związanych z różnymi technikami badań materiałów

Przykładowe tematy:

Metody identyfikacyjne w chemii sądowej (analiza odcisków palców, uszu, usuniętych numerów z np. klucza,)

Badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących na dokumentach (żele długopisowe)

Oznaczanie leków i innych substancji w moczu, włosach i paznokciach.

Efekty uczenia się

- słuchacz rozumie pojęcie chemii sądowej

- potrafi wymienić podstawowe zagadnienia związane z chemią sądową

- zna podstawowe nazwy analiz wykonywanych w celu wykrycia czy oznaczenia substancji w różnych materiałach.

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 1 godzinę zegarową rozpoczynają się  prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia, pokazy eksperymentów, zadania typu testowego do rozwiązywania przez Słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca testowa (dla chętnych) na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).