Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak się efektywnie skomunikować z własnym dzieckiem, uczniem, podopiecznym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 26.10.2020 18:00 - 21:10
2. poniedziałek 9.11.2020 18:00 - 21:10
3. niedziela 15.11.2020 10:00 - 13:15
4. niedziela 13.12.2020 10:00 - 13:15
5. poniedziałek 4.01.2021 18:00 - 21:10

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs będzie się odbywać w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Uczestnik zapozna się z możliwymi przyczynami trudności w komunikacji z uczniem/podopiecznym, a także pozna zasadnicze metody wsparcia dzieci przejawiających trudności rozwojowe, czy powiązane z trudnościami środowiskowymi.

Uczestnik zapozna się z metodami dyrektywnej i niedyrektywnej komunikacji i  będzie miał okazję ćwiczyć ich wykorzystywanie.

Uczestnik zapozna się i wykorzysta w praktyce metody nawiązywania kontaktu poprzez sztukę oraz motywacji.

Tematyka kursu

1 Blok : Z czego wynikają trudności w komunikacji z dziećmi i młodzieżą?

 • Diagnoza trudności (elementy psychologii rozwojowej, najczęstsze i możliwe źródła trudności od strony psychologicznej i społecznej, a także choroby somatycznej)
 • Ścieżki wsparcia
 • Zagrożenia związane z uzależnieniami substancjalnymi i behawioralnymi

 

 1. Blok: Komunikacja
  • Co wspiera, a co zabija komunikację?
  • Niedyrektywne metody komunikacji (komunikacja bez przemocy, mini mediacje, informacje zwrotne)
  • Dyrektywne metody komunikacji (odwołujące się do metod behawioralnych)
  • Kontraktowanie

 

 1. Wykorzystanie arteterapii dla wzajemnego porozumienia: 6 godzin (2 spotkania x 3 godziny)

3.1 Bajkoterapia

3.2 Drama

3.3 Wykorzystanie tańca i ruchu

3.4 Mindfulness w pracy z dziećmi

 

 1. Metody motywacji: Dialog motywujący i metoda błyskawicznej motywacji

Efekty kształcenia

Uczestnik uzyskuje wiedzę i umiejętności związane z podstawowymi zasadami diagnozowania trudności we współpracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnik zapoznaje się z głównymi nurtami komunikacyjnymi w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnik zapoznaje się (teoretycznie i praktycznie) z metodami arteterapii ułatwiającymi kontakt z dziećmi i młodzieżą

Uczestnik zapoznaje się z metodami motywacji dzieci i młodzieży.  

Metody pracy

analiza studiów przypadków, praca  z materiałem filmowym, gry ćwiczeniowe, symulacje, heureza


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustny- w formie zastosowania zasad skutecznej komunikacji w konkretnym przygotowanym przypadku (case study)