Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Jak skutecznie rozwiązywać zadania chemiczne?

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 27


Cena kursu: 365,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 12:00 - 14:00
2. sobota 29.10.2022 12:00 - 14:00
3. sobota 5.11.2022 12:00 - 14:00
4. sobota 12.11.2022 12:00 - 14:00
5. sobota 19.11.2022 12:00 - 14:00
6. sobota 26.11.2022 12:00 - 14:00
7. sobota 3.12.2022 12:00 - 14:00
8. sobota 10.12.2022 12:00 - 14:00
9. sobota 17.12.2022 12:00 - 14:00
10. sobota 7.01.2023 12:00 - 14:00
11. sobota 14.01.2023 12:00 - 14:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- celem kursu jest sprawne opanowanie obliczeń chemicznych i wykonywanie ich w prawidłowy sposób,

- w toku kursu zostaną omówione zadania z różnych działów np.: obliczanie stężeń (procentowe, molowe, przeliczanie), rozcieńczanie i zatężanie roztworów, obliczenia dotyczące roztworów np. pH

- kurs skierowany też jest do grona osób pragnących dobrze opanować obliczenia chemiczne, żeby przebrnąć przez naukę chemii oraz zdać maturę – pierwszy lub kolejny raz – poprzez lepsze zrozumienie zadań maturalnych, które nie należą do typowych zadań z kursu chemii w liceum,

- celem kursu jest przedstawienie, że nietypowe, a często wręcz egzotyczne wyglądające zadania z zestawów maturalnych z zakresu chemii organicznej nie są aż tak bardzo trudne, gdy zostaną prawidłowo przeanalizowane,

- w toku zajęć zostaną przedstawione ciekawe zadania maturalne dotyczące poszczególnych działów chemii z ostatnich 10 lat

- kurs prowadzony przez wieloletniego egzaminatora egzaminów maturalnych

Tematyka kursu

- rozwiązywanie zadań trudniejszych maturalnych związanych także tych związanych z tematyką chemii organicznej,

- ogólne przedstawienie zadań z chemii z zestawów maturalnych z minionych lat wraz z różnymi innymi zestawami pochodzącymi z różnych rekomendowanych źródeł,

- szczególne uwzględnienie zadań z zakresu chemii organicznej, która często bywa kłopotliwa niż chemia nieorganiczna dla wielu uczniów

Przykładowe tematy:

Jak poprawnie rozwiązać niby trudne zadanie z chemii organicznej?

Ile jest cukru w cukrze? czyli o stężeniach

Co to jest pH? jak liczyć te zadania, żeby rozwiązać je poprawnie?

Efekty uczenia się

- słuchacz rozumie jak należy właściwie rozpocząć analizę zadania z treścią

- potrafi rozwiązać takie zadania i prawidłowo sformułować odpowiedź.

Metody pracy

spotkania (w formie zdalnej) trwają 2 godziny zegarowe rozpoczynają się prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia już na konkretnych zadaniach, zadania typu testowego do rozwiązywania przez Słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca testowa (dla chętnych) na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów