Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Jak zapanować nad mikrobami? Praktyczny kurs mikrobiologii.

Prowadzący: dr Edyta Konecka, dr hab. Joanna Mokracka, dr Jakub Baranek, mgr Nicoletta Makowska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 660,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 11
Limit miejsc: 12

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 20:00
2. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 20:00
3. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 20:00
4. poniedziałek 21.05.2018 17:00 - 20:00
5. poniedziałek 28.05.2018 17:00 - 20:00
6. poniedziałek 4.06.2018 17:00 - 20:00
7. poniedziałek 11.06.2018 17:00 - 17:45

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Wyrobienie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
 2. Zapoznanie z metodami hodowli różnych grup mikroorganizmów.
 3. Wyrobienie umiejętności identyfikacji bakterii, określenia ich liczby oraz oznaczenia wrażliwości na czynniki przeciwdrobnoustrojowe.
 4. Rozwinięcie umiejętności wykonywania oznaczeń podstawowych mikrobiologicznych wskaźników stopnia zanieczyszczenia żywności, wody, powietrza i powierzchni.
 5. Przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań mikrobiologicznych.
 6. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostanie przedstawiona procedura identyfikacji bakterii do gatunku, wykonania antybiogramów, a także efektywność działania środków dezynfekcyjnych, badania mikrobiologicznej czystości wody, powietrza, powierzchni oraz żywności. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania doświadczeń w zespołach z wykorzystaniem własnych prób.

 

 1. Wymagania BHP w laboratorium mikrobiologicznym. Zasady używania pipet. Aparatura sterylizacyjna i metody sterylizacji. Pobór prób do badań. Pożywki bakteriologiczne proste i wzbogacone.
 2. Technika pracy jałowej. Hodowla bakterii. Badanie mikrobiologicznej czystości powierzchni i powietrza.
 3. Morfologia kolonii bakteryjnych. Ocena wzrostu bakterii na bakteriologicznych podłożach różnicująco-wybiórczych. Barwienie komórek bakteryjnych metodą Grama. Barwienie form przetrwanych bakterii – endospor.
 4. Identyfikacja bakterii.
 5. Oznaczanie wrażliwości bakterii na antybiotyki. Ocena efektywności działania środków dezynfekcyjnych.
 6. Wykorzystanie techniki PCR w mikrobiologii – identyfikacja wybranych genów bakterii.
 7. Kontrola mikrobiologicznej jakości wody.
 8. Kontrola mikrobiologicznej jakości żywności: produkty mleczne i mięsne.

 

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po ich zrealizowaniu będzie potrafił:

 1. Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium z zagrożeniami biologicznymi. Likwidować materiał zakaźny i udzielać pierwszą pomoc.
 2. Stosować podstawowe techniki mikroskopowe, hodowlane i molekularne w identyfikacji, różnicowaniu oraz określeniu liczby mikroorganizmów i ich oporności na antybiotyki.
 3. Planować i dobrać odpowiednie metody hodowli mikroorganizmów.
 4. Stosować aktualne techniki umożliwiające określenie stopnia zanieczyszczenia żywności, wody i powietrza drobnoustrojami.
 5. Wykonuje testy umożliwiające identyfikację drobnoustrojów oraz określenie ich liczby.
 6. Prawidłowo interpretować wyniki badań mikrobiologicznych.

Metody pracy

Praca doświadczalna w zespołach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.