Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Jak zapanować nad mikrobami? Praktyczny kurs mikrobiologii. (gr. 2)

Prowadzący: dr Edyta Konecka, dr Jakub Baranek, dr hab. Joanna Mokracka, mgr Nicoletta Makowska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 660,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 11
Limit miejsc: 12

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.04.2018 17:00 - 20:00
2. czwartek 10.05.2018 17:00 - 20:00
3. czwartek 17.05.2018 17:00 - 20:00
4. czwartek 24.05.2018 17:00 - 20:00
5. czwartek 7.06.2018 17:00 - 20:00
6. czwartek 14.06.2018 17:00 - 20:00
7. czwartek 21.06.2018 17:00 - 17:45

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Wyrobienie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
 2. Zapoznanie z metodami hodowli różnych grup mikroorganizmów.
 3. Wyrobienie umiejętności identyfikacji bakterii, określenia ich liczby oraz oznaczenia wrażliwości na czynniki przeciwdrobnoustrojowe.
 4. Rozwinięcie umiejętności wykonywania oznaczeń podstawowych mikrobiologicznych wskaźników stopnia zanieczyszczenia żywności, wody, powietrza i powierzchni.
 5. Przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań mikrobiologicznych.
 6. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostanie przedstawiona procedura identyfikacji bakterii do gatunku, wykonania antybiogramów, a także efektywność działania środków dezynfekcyjnych, badania mikrobiologicznej czystości wody, powietrza, powierzchni oraz żywności. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania doświadczeń w zespołach z wykorzystaniem własnych prób.

 

 1. Wymagania BHP w laboratorium mikrobiologicznym. Zasady używania pipet. Aparatura sterylizacyjna i metody sterylizacji. Pobór prób do badań. Pożywki bakteriologiczne proste i wzbogacone.
 2. Technika pracy jałowej. Hodowla bakterii. Badanie mikrobiologicznej czystości powierzchni i powietrza.
 3. Morfologia kolonii bakteryjnych. Ocena wzrostu bakterii na bakteriologicznych podłożach różnicująco-wybiórczych. Barwienie komórek bakteryjnych metodą Grama. Barwienie form przetrwanych bakterii – endospor.
 4. Identyfikacja bakterii.
 5. Oznaczanie wrażliwości bakterii na antybiotyki. Ocena efektywności działania środków dezynfekcyjnych.
 6. Wykorzystanie techniki PCR w mikrobiologii – identyfikacja wybranych genów bakterii.
 7. Kontrola mikrobiologicznej jakości wody.
 8. Kontrola mikrobiologicznej jakości żywności: produkty mleczne i mięsne.

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po ich zrealizowaniu będzie potrafił:

 1. Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium z zagrożeniami biologicznymi. Likwidować materiał zakaźny i udzielać pierwszą pomoc.
 2. Stosować podstawowe techniki mikroskopowe, hodowlane i molekularne w identyfikacji, różnicowaniu oraz określeniu liczby mikroorganizmów i ich oporności na antybiotyki.
 3. Planować i dobrać odpowiednie metody hodowli mikroorganizmów.
 4. Stosować aktualne techniki umożliwiające określenie stopnia zanieczyszczenia żywności, wody i powietrza drobnoustrojami.
 5. Wykonuje testy umożliwiające identyfikację drobnoustrojów oraz określenie ich liczby.
 6. Prawidłowo interpretować wyniki badań mikrobiologicznych.

Metody pracy

Praca doświadczalna w zespołach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów