Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak zmienia się język

Prowadzący: dr hab. Marcin Krygier


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2017 15:00 - 16:30
2. wtorek 31.01.2017 15:00 - 16:30
3. wtorek 7.02.2017 15:00 - 16:30
4. wtorek 14.02.2017 15:00 - 16:30
5. wtorek 21.02.2017 15:00 - 16:30
6. wtorek 28.02.2017 15:00 - 16:30
7. wtorek 7.03.2017 15:00 - 16:30
8. wtorek 14.03.2017 15:00 - 16:30

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z najnowszym stanem wiedzy językoznawczej z zakresu zmiany językowej.

Tematyka kursu

Kurs ma za zadanie dostarczyć odpowiedzi na takie pytania jak: Czy pralka może być bardziej ekonomiczna niż Uniwersytet Ekonomiczny? Czy Potwór Dżender pożre język polski? Czy język naszych dziadków był lepszy od języka naszych wnuków? Dlaczego lenistwo napędza zmianę językową? oraz wiele innych. Stanowić będzie lekkie teoretycznie wprowadzenie do następujących kwestii językonawczych: historia poglądów na zmianę językową; typy zmian językowych; kontakt językowy; standaryzacja języka; preskryptywizm językowy; społeczne podłoże zmiany językowej; język jako zjawisko niezależne od użytkownika.

Efekty kształcenia

Nabycie wiedzy z zakresu historii języka; umiejętność interpretacji zjawisk językowych w języku potocznym; umiejętność rozpoznawania i odrzucania stereotypowych poglądów na temat języka i zachodzących w nim zmian.

Metody pracy

Wykład interaktywny (prezentacja materiału z uczestnictwem słuchaczy)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.