Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Jak zrozumieć nastolatka i mądrze go wspierać- psychologia rozwoju w okresie adolescencji

Prowadzący: dr Joanna Matejczuk


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 28.03.2022 16:45 - 19:45
2. poniedziałek 4.04.2022 16:45 - 19:45
3. poniedziałek 25.04.2022 16:45 - 19:45
4. poniedziałek 9.05.2022 16:45 - 19:45

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

  • Poszerzenie wiedzy na temat specyfiki przebiegu rozwoju człowieka w okresie dorastania – co i jak się zmienia oraz jakie są tego konsekwencje.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i analizy czynników sprzyjających oraz czynników ryzyka w okresie adolescencji – jak rozumieć sytuację nastolatków, jak „czytać” potencjał i rozpoznawać trudności.
  • Wzbudzenie refleksji nad rolą i zadaniami dorosłych (rodziców i nauczycieli) wspierających rozwój nastolatków oraz zwiększenie gotowości do poszukiwania konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych z nastolatkiem – jak mądrze wspierać nastolatków i jak wspierać samego siebie w kontakcie z nastolatkiem.
  • Wzbudzenie refleksji nad znaczeniem adolescencji dla funkcjonowania w kolejnych okresach życia – dorastanie jako pomost między dzieciństwem i dorosłością, co to znaczy być dorosłym i dojrzałym.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć zwrócimy uwagę na najważniejsze wyzwania rozwojowe w okresie dorastania, w aspekcie funkcjonowania bio-psycho-społecznego oraz będziemy wspólnie rozpoznawać potencjał i trudności w adolescencji, a także poszukiwać kierunków i sposobów wspierania nastolatków.

  • Specyfika wczesnej i późnej adolescencji – okres poczwarki i motyla.
  • Konsekwencje dojrzewania biologicznego w sferze funkcjonowania myślenia, emocji i relacji społecznych
  • Nowe formy myślenia (myślenie formalne, myślenie refleksyjne, introspekcja) i jego ograniczenia (egocentryzm nastolatków, intelektualny egocentryzm, pryncypializm, autorytaryzm, idealizowanie)
  • Kim jestem i kim chcę się stawać - kształtowanie tożsamości, statusy tożsamości, tożsamość negatywna
  • Relacje społeczne nastolatków: z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami – dynamika relacji, znaczenie relacji dla rozwoju, obszary ryzyka i trudności w relacjach.

Efekty kształcenia

Uczestnik: (1) posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w okresie dorastania, w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, (2) potrafi wykorzystać wiedzę o rozwoju nastolatka do analizowania zjawisk psychologicznych obserwowanych w naturalnych sytuacjach w domu, szkole, (3) jest świadomy potencjału i trudności związanych z okresem dorastania (5) aktywnie i świadomie poszukuje konstruktywnych form wspierania rozwoju nastolatków oraz samego siebie w tym procesie.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych problemów, możliwość wspólnej analizy przykładów podawanych przez uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.