Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski- czasy nie są takie trudne, czyli jak poprawnie stosować czasy w języku angielskim (poziom B1)

Prowadzący: dr Anna Maciejewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 345,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 21

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 30.01.2023 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 13.02.2023 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 20.02.2023 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 27.02.2023 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 6.03.2023 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 13.03.2023 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 20.03.2023 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 27.03.2023 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 3.04.2023 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 17.04.2023 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 24.04.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zwiększenie poprawności i swobody w używaniu konstrukcji do wyrażania relacji czasowych w języku angielskim (tzw. czasów)
 • Udoskonalenie umiejętności stosowania poznanych konstrukcji w różnych sytuacjach komunikacyjnych, ustnych i pisemnych w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Tematyka kursu

 1. Wyrażanie teraźniejszości: Present Simple – Present Continuous; czasowniki odnoszące się do stanów i do czynności (state verbs vs action verbs)
 2. Wyrażanie teraźniejszości: Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous
 3. Wyrażanie przeszłości: Past Simple – Present Perfect
 4. Wyrażanie przeszłości: Past Simple – Past Continuous
 5. Wyrażanie przeszłości: Past Perfect – Past Perfect Continuous
 6. Wyrażanie przyszłości: Future Simple, Present Continuous, Present Simple, going to
 7. Wyrażanie przyszłości: Future Continuous
 8. Określenia czasowe w różnych konstrukcjach czasowych – podsumowanie i porównanie użycia różnych czasów
 9. Konstrukcje w stronie biernej w różnych czasach
 10. Konstrukcja z tzw. ‘causative have/get
 11. Następstwo czasów i mowa zależna: zasady następstwa czasów, użycie czasów w przytaczaniu wypowiedzi
 12. Następstwo czasów i mowa zależna: przytaczanie pytań i poleceń

Efekty uczenia się

Wiedza:

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna zasady budowania konstrukcji wyrażających relacje czasów w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (B1)
 • zna zasady stosowania konstrukcji wyrażających relacje czasów w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (B1)
 • rozumie różnice w stosowaniu różnych struktur do wyrażanie relacji czasowych w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • potrafi poprawnie zbudować konstrukcje pozwalające wyrażać różne relacje czasowe w języku angielskim
 • potrafi poprawnie stosować różne konstrukcje do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w języku angielskim

Metody pracy

Praca na podstawie wybranych fragmentów różnych podręczników do gramatyki języka angielskiego oraz materiałów autorskich wykładowcy:

 • praca indywidualna
 • praca w parach lub w grupach
 • ćwiczenia gramatyczne (np. transformacje, tłumaczenia zdań, uzupełnianie luk w zdaniach)
 • ćwiczenia komunikacyjne nastawione na ćwiczenie wybranych, uprzednio wprowadzonych struktur gramatycznych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Forms