Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski gospodarczy z elementami tłumaczenia i komunikacji interkulturowej poziom B1 plus- kontynuacja

Prowadzący: dr Dorota Owczarek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.11.2023 18:00 - 19:30
2. czwartek 9.11.2023 18:00 - 19:30
3. czwartek 16.11.2023 18:00 - 19:30
4. czwartek 23.11.2023 18:00 - 19:30
5. czwartek 30.11.2023 18:00 - 19:30
6. czwartek 7.12.2023 18:00 - 19:30
7. czwartek 14.12.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w obszarze języka angielskiego specjalistycznego oraz kompetencji interkulturowej w celu poprawienia komunikacji ustnej i pisemnej ze szczególnym podkreśleniem różnic kulturowych (kultura narodowa polska a anglosaska oraz specyfika kultury korporacyjnej), które  mogą taką komunikację zakłócać. Kurs jest prowadzony w języku angielskim.

Tematyka kursu

Między innymi zostaną poruszone następujące tematy: doskonalenie umiejętności robienia prezentacji, wykonywanie raportu, szkolenia, finanse, ekologia w firmie, socjalizacja w organizacji, negocjacje w środowisku interkulturowym.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnicy maja zwiększoną świadomość roli własnej kultury w komunikowaniu się. Umieją analizować problemy kulturowe występujące na styku kultur oraz mają poszerzone słownictwo z obszaru języka specjalistycznego, biznesowego.

Metody pracy

ćwiczenia praktyczne w parach i indywidualne rozwijające kompetencję komunikacyjną.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Krótka ustna prezentacja wybranego zagadnienia oraz test leksykalno-tłumaczeniowy.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów