Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język angielski inaczej: jak skutecznie i kreatywnie poradzić sobie w samodzielnej nauce jęz. angielskiego (A2-B1)

Prowadzący: dr Grażyna Korytowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 6.04.2022 18:00 - 19:30
2. środa 13.04.2022 18:00 - 19:30
3. środa 20.04.2022 18:00 - 19:30
4. środa 27.04.2022 18:00 - 19:30
5. środa 4.05.2022 18:00 - 19:30
6. środa 11.05.2022 18:00 - 19:30
7. środa 18.05.2022 18:00 - 19:30
8. środa 25.05.2022 18:00 - 19:30
9. środa 1.06.2022 18:00 - 19:30
10. środa 8.06.2022 18:00 - 19:30
11. środa 15.06.2022 18:00 - 19:30
12. środa 22.06.2022 18:00 - 19:30
13. środa 29.06.2022 18:00 - 19:30
14. środa 6.07.2022 18:00 - 19:30
15. środa 13.07.2022 18:00 - 19:30

Studium Językowe UAM
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie znajomości języka angielskiego zależnie od poziomu wyjściowego słuchaczy (minimum A2). Ćwiczenie umiejętności swobodnego porozumiewania się. Zaznajomienie się z technikami rozwijania kreatywności. Poszerzenie wachlarza strategii samodzielnego uczenia się języka obcego. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i interkulturowych.

Tematyka kursu

Zagadnienia kursu związane z nauką języka angielskiego, obejmujące aspekty językowe (słownictwo, gramatyka, wymowa, sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, oraz ćwiczenie mediacji międzyjęzykowych pol-ang i ang-pol), aspekty interkulturowe, techniki rozwoju kreatywności, usprawniania procesu uczenia się, promocja zachowań autonomicznej nauki. Planowane zagadnienia poszczególnych zajęć:

1.Ogólne wskazówki dla samodzielnej nauki języka obc. (angielskiego), cele uczenia się, rozpoznanie indywidualnego stylu uczenia się, autorefleksja nt. jak zwykle, normalnie, najczęściej uczę się czegokolwiek/języków/języka, jak oceniam swój sposób uczenia się, jakie uzyskuję wyniki własnej nauki, jakie są moje trudności, jaka mam motywację etc. Strategie uczenia się.

2.Ogólne informacje dot. kompetencji językowych – najważniejszych komponentów znajomości języka i wyróżnienie obszarów w których najczęściej występują trudności. Pięć głównych sprawności / umiejętności językowych. Ćwiczenia ustne oraz czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, elementy języka pisanego z wykorzystaniem umiejętności mediacji. Ćwiczenia diagnostyczne.

3-6. Sprawność mówienia (elementy wymowy i intonacji) oraz sprawność rozumienia ze słuchu. W ramach obu sprawności zwracanie uwagi na aspekt gramatyczny. W celu identyfikacji najczęstszych błędów. Rozwijanie umiejętności autorefleksji i autokorekty. Zadania na słuchanie: wypowiedzi innych studentów, tekstów audio i video z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego (różne akcenty) oraz obcokrajowców mówiących po angielsku. Różny stopień trudności tekstu – tematyka, słownictwo, szybkość mówienia.

7-9. Sprawność czytania ze zrozumieniem. Teksty o różnym stopniu trudności dot. spraw codziennych, zainteresowań własnych, życia kulturalnego, społecznego, sportowego etc.  Łączenie ćwiczeń na czytanie z wypowiedziami ustnymi oraz pisemnymi.

 10-12. Sprawność pisania- pisanie krótkich tekstów – sms, emaile, wypracowania. Pisanie odpowiedzi na korespondencje. Pisanie wypowiedzi w reakcji na różne sytuacje (recenzje filmu, wydarzenia, opis wspomnienia z dzieciństwa, anegdoty etc). Rozwijanie umiejętności autokorekty.

13-14.Sprawność mediacji językowej –  ang-pol, pol-ang. Ćwiczenia tłumaczeniowe ustne i pisemne z dziedziny życia codziennego, elementów życia zawodowego, zainteresowań własnych.

  1. Podsumowanie – holistyczne podejście na nauki własnej, refleksja nt indywidualnych korzyści z przedstawionych rozwiązań. Ćwiczenia sprawdzające.

 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu, zależnie od poziomu znajomości języka w momencie rozpoczęcia kursu, uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:

  1. a) ogólną znajomość języka angielskiego (kompetencję komunikacyjną) i zagadnień interkulturowych;
  2. b) zdolność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim na nast. tematy: doświadczenia życiowe (także związane z nauką języków), zdrowy styl życia, osiągnięcia, zainteresowania; zewnętrzna i wewnętrzna charakterystyka osób, opis przedmiotów i ich funkcji, wyrażanie opinii nt. przeczytanych książek, obejrzanych filmów, wystaw itd, planowanie i efektywne zarządzanie czasem, omawianie i opisywanie wydarzeń;
  3. c) rozszerzenie repertuaru swoich strategii uczenia się języka obcego; nabycie / lub rozwój umiejętności samo -oceny, monitorowania swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz swojego procesu przyswajania języka angielskiego, zastosowania strategii skutecznej komunikacji w języku angielskim,

d) wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów uczenia się języka obcego na przykładzie języka angielskiego oraz stosowanie przydatnych technik rozwoju kreatywności

Metody pracy

Nauka na zajęciach w oparciu o materiały własne prowadzącej, teksty autentyczne i ćwiczenia z dwóch podręczników autorstwa Jane Revell and Susan Norman: “In your hands” oraz “Bringing over” wydawnictwa Saffire Press. Praca na zajęciach: konwersacje, praca w grupach, w parach i indywidualnie. Przewidziane są również ustne i pisemne zadania do samodzielnej pracy własnej uczestnika w trakcje zajęć oraz w formie pracy domowej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Dla zainteresowanych uczestników przewiduje się egzamin końcowy składający się z krótkiej wypowiedzi pisemnej (ok. 150 słów) oraz krótkiej wypowiedzi ustnej (w formie monologu oraz dialogu –rozmowy) z zakresu tematyki kursu.