Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język angielski inaczej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik nauki języka

Prowadzący: dr Grażyna Korytowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 18:30 - 20:00
2. środa 21.03.2018 18:30 - 20:00
3. środa 28.03.2018 18:30 - 20:00
4. środa 4.04.2018 18:30 - 20:00
5. środa 11.04.2018 18:30 - 20:00
6. środa 18.04.2018 18:30 - 20:00
7. środa 25.04.2018 18:30 - 20:00
8. środa 9.05.2018 18:30 - 20:00
9. środa 16.05.2018 18:30 - 20:00
10. środa 23.05.2018 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie znajomości języka angielskiego zależnie od poziomu wyjściowego słuchaczy (minimum A2). Ćwiczenie umiejętności swobodnego porozumiewania się. Zaznajomienie się z technikami rozwijania kreatywności. Poszerzenie wachlarza strategii samodzielnego uczenia się języka obcego. Rozwijanie kompetencji interkulturowych.

Tematyka kursu

Zagadnienia kursu związane z nauką języka angielskiego, obejmujące aspekty językowe (słownictwo, gramatyka, wymowa, sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania), aspekty interkulturowe , techniki rozwoju kreatywności, usprawniania procesu uczenia się. Planowane zagadnienia poszczególnych zajęć:

 • Profil osobisty uczestnika: przedstawienie siebie, wybranych doświadczeń życiowych (w tym związanych z uczeniem się języka/ów i motywacją do nauki, ulubionymi formami uczenia się), osiągnięć i zainteresowań zawodowych i pasji życiowych, etc . Zwroty językowe pomocne w skutecznym porozumiewaniu się. Propozycje tematyki projektów do realizacji.
 • Profil osobisty uczestnika jako ucznia języka angielskiego: samoocena mocnych i słabych stron, styl/e uczenia się, dominująca półkula, rodzaj inteligencji, metaprogramy, co nas motywuje i demotywuje, precyzowanie celów. Różnice kulturowe w użyciu zwrotów grzecznościowych (powitania, pożegnania, pozdrowienia, podziękowania, przeprosiny, komplementy, swobodna niezobowiązująca rozmowa towarzyska etc.
 • Profil osobisty uczestnika jako ucznia języka (cz.2): dominujący styl sensoryczny, język sensoryczny – porównanie słownictwa sensorycznego ang./pol. Narracja z wykorzystaniem języka zmysłów: odtwarzanie i rozbudowywanie opowieści, tworzenie własnych narracji sensorycznych.
 • Styl sensoryczny – wzrokowy. Cechy ucznia, charakterystyczne zwroty (ang./pol.), wybrane strategie i techniki optymalizujące uczenie sie dla ucznia wzrokowca, rola wizualizacji, obrazów, notatek, map myśli, symboli etc. Styl sensoryczny – słuchowy. Cechy ucznia, charakterystyczne zwroty (ang./pol.), wybrane strategie i techniki ułatwiające uczenie się dla ucznia słuchowca, rola dźwięków i muzyki, rytmu, cwiczeń na słuchanie.
 • Styl sensoryczny – kinestetyczny. Cechy ucznia, charakterystyczne zwroty (ang./pol.), wybrane strategie i techniki usprawniające uczenie się dla ucznia kinestetycznego. Alfabet kinestetyczny. Komunikacja niewerbalna – gestykulacja (różnice kulturowe w używanych gestach), język emocji, siła przekonań.
 • Planowanie I zarządzanie czasem – strategie metakognitywne, Kai Zen, gospodarowanie czasem w obrębie dnia, tygodnia miesiąca etc., opór przed zmianą I odkładanie na później, wyrażanie zależności w czasie, aforyzmy i cytaty dot. czasu. Prowadzenie terminarzy, dzienników, notatek etc.).
 • Metafory w naszym życiu: upływ czasu, dzieciństwo, młodość, uczenie się, związki, praca zawodowa, zdrowie, choroby, osiągnięcia i niepowodzenia, kłopoty etc. Nastawienie do przeciwnosci losu – różnice kulturowe, rozwiązywanie problemów. Opis przedmiotów codziennego użytku i ich funkcji. Rola przedmiotów w społeczeństwie konsumpcyjnym. Minimalism życiowy.
 • Rola narracji w naszym życiu – bajki, anegdoty, żarty, opowiadania, powieści, reportaże, filmy, etc.; przykłady bajek, opowieści, które odegrały ważną rolę. Język narracji, opis miejsc. Specyfika poczucia humoru, przykłady różnic kulturowych.
 • Ludzie wokół nas – opis cech zewnętrznych i charakteru. Cechy języka poszczególnych osób, wyrażanie siebie w języku obcym (angielskim). Jedna z ważniejszych cech – wymowa. Różnice między rodzimym a nierodzimym użytkownikiem języka, modelowanie wymowy, strategie i techniki uczenia się wymowy jęz. angielskiego. Globalizacja języka angielskiego i jej skutki.
 • Plany dot. nauki języka na przyszłość. Rola pozytywnego myślenia – wiara w siebie (różnice kulturowe). Prezentacja projektów poszczególnych uczestników, dzielenie się wrażeniami i wnioskami, wskazówki na przyszłość. Rola nauki własnej – autonomia ucznia, pożyteczne materiały szkoleniowe dla dalszej nauki. Wyznaczanie celów.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu, zależnie od poziomu znajomości języka w momencie rozpoczęcia kursu, uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:

 1. a) ogólną znajomość języka angielskiego i zagadnień interkulturowych;
 2. b) zdolność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim na nast. tematy: doświadczenia życiowe (także związane z nauką języków), zdrowy styl życia, osiągnięcia, zainteresowania; zewnętrzna i wewnętrzną charakterystyka osób, opis przedmiotów i ich funkcji, wyrażanie opinii nt. przeczytanych książek, obejrzanych filmów, wystaw itd, planowanie i efektywne zarządzanie czasem, omawianie i opisywanie wydarzeń;
 3. c) rozszerzenie repertuaru swoich strategii uczenia się języka obcego;
 4. d) wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów uczenia się języka obcego oraz technik rozwoju kreatywności.

Metody pracy

Nauka na zajęciach w oparciu o materiały własne prowadzącego, teksty autentyczne i ćwiczenia z dwóch podręczników autorstwa Jane Revell and Susan Norman: “In your hands” oraz “Bringing over” wydawnictwa Saffire Press. Praca na zajęciach: konwersacje, praca w grupach, w parach i indywidualnie. Przewidziane są również ustne i pisemne zadania do samodzielnej pracy własnej uczestnika.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Dla zainteresowanych uczestników przewiduje się egzamin końcowy składający się z krótkiej wypowiedzi pisemnej (ok. 150 słów) oraz krótkiej wypowiedzi ustnej (w formie monologu oraz dialogu –rozmowy) z zakresu tematyki kursu.