Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski- kurs ogólny. Poziom B2- B2 plus. Część pierwsza

Prowadzący: dr Magdalena Kębłowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 24.09.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 17:00 - 18:30
2. czwartek 9.11.2023 17:00 - 18:30
3. czwartek 16.11.2023 17:00 - 18:30
4. czwartek 23.11.2023 17:00 - 18:30
5. czwartek 30.11.2023 17:00 - 18:30
6. czwartek 7.12.2023 17:00 - 18:30
7. czwartek 14.12.2023 17:00 - 18:30
8. czwartek 21.12.2023 17:00 - 18:30
9. czwartek 4.01.2024 17:00 - 18:30
10. czwartek 11.01.2024 17:00 - 18:30
11. czwartek 18.01.2024 17:00 - 18:30
12. czwartek 25.01.2024 17:00 - 18:30
13. czwartek 1.02.2024 17:00 - 18:30
14. czwartek 8.02.2024 17:00 - 18:30
15. czwartek 15.02.2024 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim na różne tematy (wyrażanie opinii, zgadzanie się/ nie zgadzanie z opinią innych, mówienie o swoich doświadczeniach, itp.).
 • Rozwijanie różnych strategii komunikacyjnych, np. radzenie siebie z nieznajomością odpowiedniego słownictwa by przekazać komunikat.
 • Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania różnych tekstów, w tym autentycznych.
 • Nauka słownictwa i poszerzanie znajomości struktur gramatycznych oraz funkcji komunikacyjnych w celu lepszego, bardziej poprawnego wypowiadania się oraz rozumienia tekstów czytanych i słuchanych.
 • Nauka poprawnej wymowy w języku angielskim: „oduczanie się” niepoprawnych nawyków i nabywanie nowych.
 • Rozwijanie samodzielności w uczeniu się języka obcego, tzn. technik samodzielnego uczenia się, poszukiwania i wybierania informacji językowych (np. korzystanie ze słownika jednojęzycznego), itp.
 • UWAGA! do ceny kursu należy doliczyć zakup podręcznika kursowego: Speakout 2nd edition Upper-Intermediate (w gestii słuchacza).

Tematyka kursu

 • Nowe znajomości i doświadczenia.
 • Problemy współczesnego świata (pomoc innym, kataklizmy i wypadki, media i monitoring, role mężczyzn kobiet).
 • Opowiadanie o przeszłości (historie różnych osób; historie, które czytamy, itp.).
 • Czas wolny (hobby i zainteresowania, aktywność sportowa, sposób na szczęście).
 • Wynalazki i nowatorskie pomysły; konsument i reklama.
 • W ramach powyższych tematów rozwijanie umiejętności[1]:
  • Prowadzenia rozmów na różne życiowe tematy.
  • Mówienie o swojej przeszłości i swoich doświadczeniach.
  • Pytanie o informację i udzielanie informacji, np. w rozmowie telefonicznej.
  • Rozmowa i wyrażanie opinii na tematy związane z problemami współczesnego świata, np. pomoc charytatywna, monitoring w miastach, operacje plastyczne, itp.).
  • Opowiadanie o swoich ulubionych książkach, filmach, sztukach teatralnych.
  • Rozmowa o spędzaniu wolnego czasu, opowiadanie o swoich hobby i zainteresowaniach.
  • Mówienie o wynalazkach i wyrażanie swoich opinii na ich temat.
  • Opisywanie reklam i ich wpływu na konsumenta, mówienie o swoich nawykach zakupowych, itp.

 

[1] W zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy, będziemy dokonywać wyboru z listy umiejętności.

Efekty uczenia się

Wiedza

Po ukończeniu kursu słuchacz zna:

 • słownictwo i zwroty w języku angielskim stosowane w wypowiadaniu się na omawiane tematy;
 • struktury gramatyczne przerobione i poszerzone w ramach kursu.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:

 • używać języka angielskiego do mówienia i prowadzenia rozmów na omawiane tematy stosując odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne;
 • w miarę poprawnie wymawiać przerobione i przećwiczone słownictwo i zwroty;
 • rozumieć teksty wysłuchane i przeczytane dotyczące przerobionych tematów, w tym teksty autentyczne.

Metody pracy

 • praca indywidualna na zajęciach i poza nimi (prace domowe);
 • praca w parach i grupach[1];
 • podręcznik kursowy oraz zeszyt ćwiczeń: Speakout 2nd edition Upper-Intermediate.

 

[1] Praca w parach i grupach będzie uzależniona od możliwości technicznych aplikacji MS Teams


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • Egzamin w formie testu (FORMS).