Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski w biznesie. Poziom B2 plus

Prowadzący: dr Magdalena Kębłowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 6.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 17:00 - 19:00
2. poniedziałek 3.04.2023 17:00 - 19:00
3. poniedziałek 17.04.2023 17:00 - 19:00
4. poniedziałek 24.04.2023 17:00 - 19:00
5. poniedziałek 8.05.2023 17:00 - 19:00
6. poniedziałek 15.05.2023 17:00 - 19:00
7. poniedziałek 22.05.2023 17:00 - 19:00
8. poniedziałek 29.05.2023 17:00 - 19:00
9. poniedziałek 5.06.2023 17:00 - 19:00
10. poniedziałek 12.06.2023 17:00 - 19:00
11. poniedziałek 19.06.2023 17:00 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

UWAGA! Do ceny kursu doliczyć należy koszty zakupu podręcznika wskazanego przez prowadzącą.

Cele kursu

 • rozwijanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień związanych z działalnością firm i przedsiębiorstw oraz osób w nich zatrudnionych;
 • rozwijanie wiedzy językowej związanej z ww. zagadnieniami (słownictwo i terminologia, wyrażenia, zwroty; funkcje komunikacyjne);
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa i stylu językowego (np. bardziej lub mniej formalny) w sytuacjach zawodowych.

Tematyka kursu

 • Metody badania rynku (market research);
 • Mentoring w zakładzie pracy: rozwój, współpraca, feedback;
 • Zarządzanie finansami: firmowymi i osobistymi;
 • Wyzwania w biznesie: ochrona środowiska, cyber bezpieczeństwo;
 • Mobilność globalna: delegowanie i relokacja (secondments);
 • Współpraca i sojusze w biznesie;
 • Zarzadzanie ryzykiem;
 • Podejmowanie decyzji biznesowych;
 • W ramach powyższych tematów rozwijanie umiejętności[1]:
  • przeprowadzania analizy potrzeb;
  • prezentacji w biznesie;
  • negocjacji z pracownikiem i z partnerem biznesowym;
  • udzielania informacji zwrotnej dotyczącej efektywności pracy (feedback on performance);
  • łagodzenia konfliktów;
  • analizy ryzyka;
  • utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich.

[1] W zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy, będziemy dokonywać wyboru z listy umiejętności.

Efekty uczenia się

Wiedza

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • posiada merytoryczną wiedzę związaną tematyką kursu, czyli działalnością przedsiębiorstw i ich pracowników;
 • zna słownictwo i zwroty oraz terminologię fachową w języku angielskim stosowaną w miejscu pracy i związaną z działalnością przedsiębiorstw i ich pracowników.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:

 • używać języka angielskiego do mówienia o i opisywania poznanych zjawisk i problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa stosując odpowiednie słownictwo i terminologię;
 • stosować poznany materiał językowy w swobodnym komunikowaniu się na przerobione tematy w miejscu pracy;
 • przeprowadzić prostą analizę potrzeb i analizę ryzyka;
 • przygotować prezentację biznesową;
 • skutecznie osiągać różne cele w czasie negocjacji, udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej, łagodzenia konfliktów i generalnie utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich[1].

[1] Jak wspominałam w Tematyce kursu, wybór umiejętności z ostatnich trzech punktów będzie zależał od potrzeb i zainteresowań słuchaczy.

Metody pracy

 • praca indywidualna na zajęciach i poza nimi (prace domowe);
 • praca w parach i grupach;
 • podręcznik kursowy.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • Egzamin w formie testu (FORMS).