Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski w biznesie. Poziom B2 plus

Prowadzący: dr Magdalena Kębłowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 18:15 - 20:15
2. poniedziałek 30.10.2023 18:15 - 20:15
3. poniedziałek 6.11.2023 18:15 - 20:15
4. poniedziałek 13.11.2023 18:15 - 20:15
5. poniedziałek 20.11.2023 18:15 - 20:15
6. poniedziałek 27.11.2023 18:15 - 20:15
7. poniedziałek 4.12.2023 18:15 - 20:15
8. poniedziałek 11.12.2023 18:15 - 20:15
9. poniedziałek 18.12.2023 18:15 - 20:15
10. poniedziałek 8.01.2024 18:15 - 20:15
11. poniedziałek 15.01.2024 18:15 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

UWAGA! Do ceny kursu doliczyć należy koszty zakupu podręcznika kursowego: Business Partner B2+

Cele kursu

 • rozwijanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień związanych z działalnością firm i przedsiębiorstw oraz osób w nich zatrudnionych;
 • rozwijanie wiedzy językowej związanej z ww. zagadnieniami (słownictwo i terminologia, wyrażenia, zwroty; funkcje komunikacyjne);
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa i stylu językowego (np. bardziej lub mniej formalny) w sytuacjach zawodowych.

Tematyka kursu

 • Metody badania rynku (market research);
 • Mentoring w zakładzie pracy: rozwój, współpraca, feedback;
 • Zarządzanie finansami: firmowymi i osobistymi;
 • Wyzwania w biznesie: ochrona środowiska, cyber bezpieczeństwo;
 • Mobilność globalna: delegowanie i relokacja (secondments);
 • Współpraca i sojusze w biznesie;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Podejmowanie decyzji biznesowych;
 • W ramach powyższych tematów rozwijanie umiejętności[1]:
  • przeprowadzania analizy potrzeb;
  • prezentacji w biznesie;
  • negocjacji z pracownikiem i z partnerem biznesowym;
  • udzielania informacji zwrotnej dotyczącej efektywności pracy (feedback on performance);
  • łagodzenia konfliktów;
  • analizy ryzyka;
  • utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich.

[1] W zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy, będziemy dokonywać wyboru z listy umiejętności.

Efekty uczenia się

Wiedza

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • posiada merytoryczną wiedzę związaną tematyką kursu, czyli działalnością przedsiębiorstw i ich pracowników;
 • zna słownictwo i zwroty oraz terminologię fachową w języku angielskim stosowaną w miejscu pracy i związaną z działalnością przedsiębiorstw i ich pracowników.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:

 • używać języka angielskiego do mówienia o i opisywania poznanych zjawisk i problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa stosując odpowiednie słownictwo i terminologię;
 • stosować poznany materiał językowy w swobodnym komunikowaniu się na przerobione tematy w miejscu pracy;
 • przeprowadzić prostą analizę potrzeb i analizę ryzyka;
 • przygotować prezentację biznesową;
 • skutecznie osiągać różne cele w czasie negocjacji, udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej, łagodzenia konfliktów i generalnie utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich[1].

[1] Jak wspominałam w Tematyce kursu, wybór umiejętności z ostatnich trzech punktów będzie zależał od potrzeb i zainteresowań słuchaczy.

Metody pracy

 • praca indywidualna na zajęciach i poza nimi (prace domowe);
 • praca w parach i grupach;
 • podręcznik kursowy.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • Egzamin w formie testu (FORMS).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów