Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język angielski w psychologii i psychoterapii

Prowadzący: dr Dagmara Krzyżaniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 27.03.2017 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 3.04.2017 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 24.04.2017 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 8.05.2017 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 15.05.2017 17:45 - 20:00
7. poniedziałek 22.05.2017 17:45 - 20:00
8. poniedziałek 29.05.2017 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 5.06.2017 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 12.06.2017 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 19.06.2017 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 26.06.2017 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 3.07.2017 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 10.07.2017 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagana znajomość j. angielsiego na poziomie B2

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z terminologią fachową, zwrotami oraz strukturami gramatycznymi stosowanymi w psychologii oraz psychoterapii.

Tematyka kursu

 1. Zaburzenia emocji
 2. Zaburzenia lękowe
 3. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
 4. Zespół stresu pourazowego
 5. Depresja: terapia kognitywna, interpersonalna oraz behawioralna aktywizacja
 6. Zaburzenie osobowości typu borderline: terapia dialektyczno-behawioralna
 7. Choroba afektywna dwubiegunowa
 8. Zaburzenia odżywiania
 9. Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków
 10. Dysfunkcje seksualne
 11. Terapia par
 12. Terapia kognitywno-behawioralna
 13. Psychoanaliza, terapie humanistyczne i egzystencjalne, terapia Gestalt i analiza transakcyjna
 14. Psychologia społeczna
 15. Techniki neuroobrazowania

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • Rozumiał oraz potrafił stosować w języku angielskim podstawowe zagadnienia w zakresie psychologii i psychoterapii
 • Umiał wykorzystać nabytą wiedzę w procesie własnych badań naukowych oraz praktyki psychoterapeutycznej
 • Rozumiał oraz potrafił tłumaczyć teksty z zakresu psychologii
 • Miał możliwość poprawienia swoich kompetencji w zakresie gramatyki języka angielskiego oraz poprawnej wymowy

Metody pracy

Praca oparta będzie na tekstach naukowych z dziedzinie psychologii oraz skryptach z interwencji psychoterapeutycznych prowadzonych w leczeniu różnych zaburzeń, mi. in. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania i innych. Uczestnicy zapoznają się również z angielskimi tekstami naukowymi na temat różnych nurtów psychoterapii, takich jak psychoanaliza, terapia kognitywno-behawioralna, analiza transakcyjna, czy terapia Gestalt. Słuchacze będą mieli możliwość zrozumienia i ćwiczenia struktur gramatycznych niezbędnych do zrozumienia i stosowania języka angielskiego w kontekście prac naukowych w dziedzinie psychologii, jak również potrzebnych do prowadzenia psychoterapii w tym języku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.