Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język angielski w psychologii i psychoterapii

Prowadzący: dr Dagmara Krzyżaniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 27.03.2017 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 3.04.2017 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 10.04.2017 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 24.04.2017 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 8.05.2017 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 15.05.2017 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 22.05.2017 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 29.05.2017 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 5.06.2017 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 12.06.2017 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 19.06.2017 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 26.06.2017 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 3.07.2017 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 10.07.2017 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagana znajomość j. angielsiego na poziomie B2

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z terminologią fachową, zwrotami oraz strukturami gramatycznymi stosowanymi w psychologii oraz psychoterapii.

Tematyka kursu

 1. Zaburzenia emocji
 2. Zaburzenia lękowe
 3. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
 4. Zespół stresu pourazowego
 5. Depresja: terapia kognitywna, interpersonalna oraz behawioralna aktywizacja
 6. Zaburzenie osobowości typu borderline: terapia dialektyczno-behawioralna
 7. Choroba afektywna dwubiegunowa
 8. Zaburzenia odżywiania
 9. Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków
 10. Dysfunkcje seksualne
 11. Terapia par
 12. Terapia kognitywno-behawioralna
 13. Psychoanaliza, terapie humanistyczne i egzystencjalne, terapia Gestalt i analiza transakcyjna
 14. Psychologia społeczna
 15. Techniki neuroobrazowania

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • Rozumiał oraz potrafił stosować w języku angielskim podstawowe zagadnienia w zakresie psychologii i psychoterapii
 • Umiał wykorzystać nabytą wiedzę w procesie własnych badań naukowych oraz praktyki psychoterapeutycznej
 • Rozumiał oraz potrafił tłumaczyć teksty z zakresu psychologii
 • Miał możliwość poprawienia swoich kompetencji w zakresie gramatyki języka angielskiego oraz poprawnej wymowy

Metody pracy

Praca oparta będzie na tekstach naukowych z dziedzinie psychologii oraz skryptach z interwencji psychoterapeutycznych prowadzonych w leczeniu różnych zaburzeń, mi. in. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania i innych. Uczestnicy zapoznają się również z angielskimi tekstami naukowymi na temat różnych nurtów psychoterapii, takich jak psychoanaliza, terapia kognitywno-behawioralna, analiza transakcyjna, czy terapia Gestalt. Słuchacze będą mieli możliwość zrozumienia i ćwiczenia struktur gramatycznych niezbędnych do zrozumienia i stosowania języka angielskiego w kontekście prac naukowych w dziedzinie psychologii, jak również potrzebnych do prowadzenia psychoterapii w tym języku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów