Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski w psychologii i psychoterapii

Prowadzący: dr hab. Dagmara Gizło


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 10:00 - 11:30
2. sobota 13.04.2024 10:00 - 11:30
3. sobota 20.04.2024 10:00 - 11:30
4. sobota 27.04.2024 10:00 - 11:30
5. sobota 11.05.2024 10:00 - 11:30
6. sobota 18.05.2024 10:00 - 11:30
7. sobota 25.05.2024 10:00 - 11:30
8. sobota 1.06.2024 10:00 - 11:30
9. sobota 8.06.2024 10:00 - 11:30
10. sobota 15.06.2024 10:00 - 11:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Uwaga! Wymagany jest co najmniej poziom języka B1.

Cele kursu

 1. Zdobycie umiejętności komunikacji w języku angielskim specyficznym dla dziedziny psychologii i psychoterapii 2. Poszerzenie słownictwa związanego z terminologią psychologiczną i terapeutyczną w języku angielskim 3. Rozwinięcie umiejętności zrozumienia i interpretacji tekstów fachowych w języku angielskim 4. Zdobycie umiejętności przekazywania skomplikowanych koncepcji psychologicznych i terapeutycznych w sposób zrozumiały dla anglojęzycznych pacjentów 5. Przygotowanie do korzystania z literatury fachowej i badań naukowych w języku angielskim w celu ciągłego doskonalenia zawodowego

Tematyka kursu

 1. Depressive Disorders
 2. Anxiety Disorders
 3. Emotional Disorders: A Unified Transdiagnostic Protocol
 4. Borderline Personality Disorder
 5. Bipolar Disorder
 6. ADHD in children and adults
 7. Obsessive-Compulsive Disorder
 8. Eating Disorders
 9. Alcohol Use Disorders and Couple Distress
 10. Personality Disorders

Efekty uczenia się

 1. Słuchacz doskonali swoją umiejętność komunikacji w języku angielskim specyficznym dla dziedziny psychologii i psychoterapii 2. Słuchacz poszerza swój zasób słownictwa związany z terminologią psychologiczną i terapeutyczną w języku angielskim 3. Słuchacz rozumie i interpretuje teksty fachowe 4. Słuchacz potrafi przekazywać skomplikowane koncepcje psychologiczne i terapeutyczne w sposób zrozumiały dla anglojęzycznych pacjentów 5. Słuchacz uzyskuje kompetencje w korzystaniu z literatury fachowej i badań naukowych w języku angielskim w celu ciągłego doskonalenia zawodowego.

Metody pracy

 1. LEKCJE TEORETYCZNE – zajęcia obejmujące omówienie terminologii psychologicznej i terapeutycznej w języku angielskim, z wyjaśnieniem kluczowych pojęć 2. STUDIA PRZYPADKÓW – analiza i dyskusja przypadków terapeutycznych, które pomogą uczestnikom zrozumieć jak przekładać teorię na praktykę 3. ANALIZA LITERATURY FACHOWEJ – uczestnicy będą zachęcani do czytania i analizy literatury fachowej w języku angielskim, aby rozwijać zdolność korzystania ze źródeł naukowych 4. PRACA Z MULTIMEDIAMI – wykorzystanie nagrań, podcastów, oraz materiałów wideo, aby uczestnicy mieli okazję doskonalić rozumienie ze słuchu 5. EGZAMIN PRAKTYCZNY (OPCJONALNY) – ocena umiejętności uczestników poprzez egzamin, podczas którego słuchacze będą musieli zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

forma USTNA, egzamin oparty na materiałach przerobionych w trakcie kursu