Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Język arabski dla początkujących

Prowadzący: dr Marcin Styszyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ arabski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.01.2022 18:00 - 19:30
2. piątek 28.01.2022 18:00 - 19:30
3. piątek 4.02.2022 18:00 - 19:30
4. piątek 11.02.2022 18:00 - 19:30
5. piątek 18.02.2022 18:00 - 19:30
6. piątek 25.02.2022 18:00 - 19:30
7. piątek 4.03.2022 18:00 - 19:30
8. piątek 11.03.2022 18:00 - 19:30
9. piątek 18.03.2022 18:00 - 19:30
10. piątek 25.03.2022 18:00 - 19:30
11. piątek 1.04.2022 18:00 - 19:30
12. piątek 8.04.2022 18:00 - 19:30
13. piątek 15.04.2022 18:00 - 19:30
14. piątek 22.04.2022 18:00 - 19:30
15. piątek 29.04.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami języka arabskiego i kluczową frazeologią i terminologią stosowaną w rozmowach biznesowych prowadzonych w języku arabskim na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

- Zapoznanie słuchaczy z alfabetem arabskim i ćwiczenia w zakresie zapisu poszczególnych liter oraz wymowy.

- Przedstawienie podstawowych zagadnień gramatycznych i ćwiczenia w zakresie budowy prostych wyrażeń i zdań w języku arabskim.

- Ćwiczenia w zakresie prowadzenia podstawowych konwersacji dotyczących tematyki związanej z codziennymi sytuacjami (np. przedstawianie osoby, informowanie o miejscu pracy, liczebniki, pytania o drogę, opis obiektu i miasta, samopoczucie i problematyka zdrowotna, części ciała, ubiory, jedzenie, podróże, środki komunikacji).

- Ćwiczenia w zakresie podstawowej frazeologii i terminologii stosowanych w komunikacji biznesowej (np. prezentacja oferty handlowej firmy, pytania o działalność partnera handlowego w krajach arabskich, przykłady korespondencji rozmów handlowych).

- Zapoznanie z trudniejszymi formami konwersacji stosowanej na poziomie umów handlowych, dokumentacji urzędowej i administracyjnej oraz oficjalnych spotkań biznesowych.

Efekty uczenia się

Zagadnienia poruszane z trakcie kursu pozwalają przygotować osoby podejmujące lub planujące podjąć aktywność biznesową w krajach arabskich. Zapoznanie się z tematyką kursu ma ponadto przysłużyć się skuteczności prowadzenia rozmów handlowych na trudnych rynkach Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej.  

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, oryginalne materiały dotyczące omawianej problematyki, wykład, praca w grupie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.