Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język arabski dla początkujących- kontynuacja

Prowadzący: dr Marcin Styszyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: arabski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 18:00 - 19:30
2. wtorek 8.11.2022 18:00 - 19:30
3. wtorek 15.11.2022 18:00 - 19:30
4. wtorek 22.11.2022 18:00 - 19:30
5. wtorek 29.11.2022 18:00 - 19:30
6. wtorek 6.12.2022 18:00 - 19:30
7. wtorek 13.12.2022 18:00 - 19:30
8. wtorek 20.12.2022 18:00 - 19:30
9. wtorek 3.01.2023 18:00 - 19:30
10. wtorek 10.01.2023 18:00 - 19:30
11. wtorek 17.01.2023 18:00 - 19:30
12. wtorek 24.01.2023 18:00 - 19:30
13. wtorek 31.01.2023 18:00 - 19:30
14. wtorek 7.02.2023 18:00 - 19:30
15. wtorek 14.02.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie studentów z podstawami gramatycznymi języka arabskiego oraz kluczową frazeologią i terminologią stosowaną w codziennej konwersacji w języku arabskim na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Tematyka kursu

- Omawianie kolejnych zagadnień gramatycznych dotyczących struktury języka arabskiego.

- Ćwiczenia w zakresie rozbudowanych wyrażeń i zdań w języku arabskim.

- Ćwiczenia w zakresie prowadzenia konwersacji na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym poświęconej tematyce związanej z codziennymi sytuacjami (np. przedstawianie osoby, informowanie o miejscu pracy, liczebniki, pytania o drogę, opis obiektu i miasta, samopoczucie i problematyka zdrowotna, części ciała, ubiory, jedzenie, podróże, środki komunikacji).

- Doskonalenie umiejętności pisania i czytania w języku arabskim.

Efekty uczenia się

Zagadnienia poruszane z trakcie kursu pozwalają przygotować osoby podejmujące lub planujące podjąć aktywność turystyczną lub zawodową w krajach arabskich. Zapoznanie się z tematyką kursu ma ponadto przysłużyć się skuteczności prowadzenia swobodnej konwersacji w specyficznych warunkach społeczno-kulturowych na Bliskim Wchodzie i w Afryce Północnej.

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, oryginalne materiały dotyczące omawianej problematyki, wykład, praca w grupie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów