Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język arabski dla średniozaawansowanych- kontynuacja

Prowadzący: dr Marcin Styszyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: arabski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2023 18:00 - 19:30
2. środa 8.11.2023 18:00 - 19:30
3. środa 15.11.2023 18:00 - 19:30
4. środa 22.11.2023 18:00 - 19:30
5. środa 29.11.2023 18:00 - 19:30
6. środa 6.12.2023 18:00 - 19:30
7. środa 13.12.2023 18:00 - 19:30
8. środa 20.12.2023 18:00 - 19:30
9. środa 10.01.2024 18:00 - 19:30
10. środa 17.01.2024 18:00 - 19:30
11. środa 24.01.2024 18:00 - 19:30
12. środa 31.01.2024 18:00 - 19:30
13. środa 7.02.2024 18:00 - 19:30
14. środa 14.02.2024 18:00 - 19:30
15. środa 21.02.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami języka arabskiego obejmującymi poznanie języka na poziomie B1-B2 umożliwiającym pisanie i komunikowanie się w stopniu średnio zaawansowanym.

Tematyka kursu

- Omawianie kolejnych zagadnień gramatycznych dotyczących struktury języka arabskiego.

- Ćwiczenia w zakresie rozbudowanych wyrażeń i zdań w języku arabskim.

- Ćwiczenia w zakresie prowadzenia konwersacji na poziomie średniozaawansowanym poświęconej takim zagadnieniom jak miejsce pracy, liczebniki, opisy obiektów, rodzina, opis wyglądu, zawieranie znajomości, podróże i środki komunikacji.

- Doskonalenie umiejętności pisania i czytania w języku arabskim.

Efekty uczenia się

Efektem kształcenia będzie poznanie języka arabskiego na poziomie B1-B2 umożliwiającym pisanie i komunikowanie się w stopniu średnio zaawansowanym.

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu pozwalają przygotować osoby podejmujące lub planujące podjąć aktywność turystyczną lub zawodową w krajach arabskich. Zapoznanie się z tematyką kursu ma ponadto przysłużyć się skuteczności prowadzenia swobodnej konwersacji w specyficznych warunkach społeczno-kulturowych na Bliskim Wchodzie i w Afryce Północnej.  

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, oryginalne materiały dotyczące omawianej problematyki, wykład, praca w grupie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów