Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język arabski w biznesie

Prowadzący: dr Marcin Styszyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ arabski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 28.10.2020 17:00 - 18:30
2. środa 4.11.2020 17:00 - 18:30
3. środa 18.11.2020 17:00 - 18:30
4. środa 25.11.2020 17:00 - 18:30
5. środa 2.12.2020 17:00 - 18:30
6. środa 9.12.2020 17:00 - 18:30
7. środa 16.12.2020 17:00 - 18:30
8. środa 13.01.2021 17:00 - 18:30
9. środa 20.01.2021 17:00 - 18:30
10. środa 27.01.2021 17:00 - 18:30
11. środa 3.02.2021 17:00 - 18:30
12. środa 10.02.2021 17:00 - 18:30
13. środa 17.02.2021 17:00 - 18:30
14. środa 24.02.2021 17:00 - 18:30
15. środa 3.03.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami języka arabskiego i kluczową frazeologią i terminologią stosowaną w rozmowach biznesowych prowadzonych w języku arabskim na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

- Zapoznanie słuchaczy z alfabetem arabskim i ćwiczenia w zakresie zapisu poszczególnych liter oraz wymowy.

- Przedstawienie podstawowych zagadnień gramatycznych i ćwiczenia w zakresie budowy prostych wyrażeń i zdań w języku arabskim.

- Ćwiczenia w zakresie prowadzenia podstawowych konwersacji dotyczących tematyki związanej z codziennymi sytuacjami (np. przedstawianie osoby, informowanie o miejscu pracy, liczebniki, pytania o drogę, opis obiektu i miasta, samopoczucie i problematyka zdrowotna, części ciała, ubiory, jedzenie, podróże, środki komunikacji).

- Ćwiczenia w zakresie podstawowej frazeologii i terminologii stosowanych w komunikacji biznesowej (np. prezentacja oferty handlowej firmy, pytania o działalność partnera handlowego w krajach arabskich, przykłady korespondencji rozmów handlowych).

- Zapoznanie z trudniejszymi formami konwersacji stosowanej na poziomie umów handlowych, dokumentacji urzędowej i administracyjnej oraz oficjalnych spotkań biznesowych.

Efekty kształcenia

Zagadnienia poruszane z trakcie kursu pozwalają przygotować osoby podejmujące lub planujące podjąć aktywność biznesową w krajach arabskich. Zapoznanie się z tematyką kursu ma ponadto przysłużyć się skuteczności prowadzenia rozmów handlowych na trudnych rynkach Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej.  

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, oryginalne materiały dotyczące omawianej problematyki, wykład, praca w grupie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.