Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język chiński- kurs dla średniozaawansowanych

Prowadzący: mgr Dawid Rogacz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 18:30 - 20:00
2. środa 21.03.2018 18:30 - 20:00
3. środa 28.03.2018 18:30 - 20:00
4. środa 4.04.2018 18:30 - 20:00
5. środa 11.04.2018 18:30 - 20:00
6. środa 18.04.2018 18:30 - 20:00
7. środa 25.04.2018 18:30 - 20:00
8. środa 9.05.2018 18:30 - 20:00
9. środa 16.05.2018 18:30 - 20:00
10. środa 23.05.2018 18:30 - 20:00
11. środa 30.05.2018 18:30 - 20:00
12. środa 6.06.2018 18:30 - 20:00
13. środa 13.06.2018 18:30 - 20:00
14. środa 20.06.2018 18:30 - 20:00
15. czwartek 28.06.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kontynuacja podstawowego kursu języka chińskiego (mandaryńskiego) zmierzająca do osiągnięcia przez słuchaczy poziomu A2, zbliżonego do wymagań egzaminu HSK 2.

Tematyka kursu

 1. Liczby powyżej 10.000. Podawanie adresu, numeru telefonu i adresu mailowego.
 2. Opis rodziny. Zaimek dzierżawczy. Przysłówki yijing i cai.
 3. Przedstawianie profesji innych osób. Pytania typu V bu Przysłówek dou.
 4. Części ciała. Wizyta u lekarza: opis bólu i choroby. Orzeczenie w formie frazy podmiotowo-orzeczeniowej.
 5. Ubiór i kolory: słownictwo. Wizyta w sklepie. Partykuła zhe i wyrażanie teraźniejszości.
 6. Rozbudowane słownictwo dotyczące żywności. Umawianie się na spotkanie.
 7. Komunikacja publiczna: słownictwo. Zakup biletu. Zdanie z serią konstrukcji werbalnych.
 8. Powtórzenie materiału: ćwiczenia sytuacji komunikacyjnych.
 9. Wyrażanie położenia. Przyimki położenia.
 10. Opis hobby i upodobań. Rodzaje hobby. Rodzaje sportów: słownictwo.
 11. Komplement sposobu. Komplement sposobu a czasowniki modalne.
 12. Pytanie i przeczenie w komplemencie sposobu. Nieporozumienie i dopytywanie: sytuacje komunikacyjne. Prośba o pomoc.
 13. Wyrażanie opinii i upodobań. Pytanie o przyczynę. Spójniki przeciwstawne.
 14. Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po zakończeniu zajęć:

 1. sprawnie odczytuje i zapisuje najczęściej występujące znaki języka chińskiego;
 2. posługuje się regułami gramatycznymi języka chińskiego w celu konstrukcji zdań złożonych;
 3. opanował słownictwo niezbędne w praktycznej komunikacji z użytkownikiem języka chińskiego (ok. 300 słów);
 4. sprawnie komunikuje się w języku chińskim, reagując na sytuację nieporozumienia;
 5. umie opisać własne ciało i ubiór, swoją rodzinę, pracę i hobby;
 6. potrafi zapytać o adres, bilet, położenie, przyczynę zdarzeń;
 7. znacznie rozwinął kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Metody pracy

Ćwiczenia indywidualne, prace domowe, symulacje sytuacji komunikacyjnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów