Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Język chiński - kurs podstawowy

Prowadzący: mgr Dawid Rogacz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 17.10.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 24.10.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 7.11.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 14.11.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 21.11.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 28.11.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 5.12.2017 18:30 - 20:00
9. wtorek 12.12.2017 18:30 - 20:00
10. wtorek 19.12.2017 18:30 - 20:00
11. wtorek 9.01.2018 18:30 - 20:00
12. wtorek 16.01.2018 18:30 - 20:00
13. wtorek 23.01.2018 18:30 - 20:00
14. wtorek 30.01.2018 18:30 - 20:00
15. wtorek 6.02.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wprowadzenie podstaw komunikacji w języku chińskim (mandaryńskim) na poziomie A1, ze szczególnym akcentem położonym na praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w czasie pobytu w Chinach

Tematyka kursu

Tematyka kursu:

 1. Zapoznanie z transkrypcją pinyin i zasadami fonetyki chińskiej.
 2. Ćwiczenia z fonetyki chińskiej oraz rozumienia tonów ze słuchu. Prezentacja głównych reguł pisma chińskiego.
 3. Powitanie i pożegnanie. Podziękowanie i przeprosiny.
 4. Zaimki osobowe. Przedstawianie się i pytanie o imię.
 5. Ćwiczenia sytuacji komunikacyjnych. Pytanie o samopoczucie. Podstawowe okoliczniki stopnia.
 6. Liczby w języku chińskim. Pytanie o wiek. Orzeczenie nominalne.
 7. Daty w języku chińskim: pytania i odpowiedzi. Dni tygodnia i pory dnia.
 8. Zaimki wskazujące. Wprowadzenie do klasyfikatorów. Pytanie o cenę.
 9. Żywność: podstawowe słownictwo. Zamawianie posiłków.
 10. Wskazywanie położenia i pytanie o drogę.
 11. Środki transportu. Zakup biletu.
 12. Opis swojego pochodzenia i profesji/zajęcia.
 13. Sytuacje problemowe. Praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach nieporozumienia lub bariery komunikacyjnej.
 14. Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po zakończeniu zajęć:

 1. zna zasady transkrypcji, wymowy i pisma w języku mandaryńskim;
 2. posiada wiedzę na temat podstawowych reguł gramatycznych języka chińskiego;
 3. opanował słownictwo niezbędne w praktycznej komunikacji z użytkownikiem języka chińskiego;
 4. sprawnie komunikuje się w języku chińskim, reagując na sytuację komunikacyjną;
 5. umie opisać własną osobę: przedstawić się, podać swój wiek, pochodzenie, zawód
 6. potrafi zapytać o czas, cenę i drogę/miejsce;
 7. rozwinął kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Metody pracy

Ćwiczenia indywidualne, zadania w grupach, prace domowe, symulacje sytuacji komunikacyjnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów