Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język chorwacki (A2-B1)

Prowadzący: dr hab. Joanna Rękas


Liczba godzin: 36


Cena kursu: 550,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/chorwacki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 17:45 - 20:00
2. wtorek 29.10.2019 17:45 - 20:00
3. wtorek 5.11.2019 17:45 - 20:00
4. wtorek 12.11.2019 17:45 - 20:00
5. wtorek 19.11.2019 17:45 - 20:00
6. wtorek 26.11.2019 17:45 - 20:00
7. wtorek 3.12.2019 17:45 - 20:00
8. wtorek 10.12.2019 17:45 - 20:00
9. wtorek 17.12.2019 17:45 - 20:00
10. wtorek 7.01.2020 17:45 - 20:00
11. wtorek 14.01.2020 17:45 - 20:00
12. wtorek 21.01.2020 17:45 - 20:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Rozwijanie sprawności językowej w zakresie języka chorwackiego na poziomie A2/B1;
 2. Poszerzanie wiedzy gramatycznej i leksykalnej;
 3. Rozwijanie wiedzy o kulturze chorwackiej.

Tematyka kursu

 1. Praca;
 2. Czas wolny, kultura, hobby;
 3. Podróże i wypoczynek;
 4. Transport i media masowe;
 5. Narody i ich języki;
 6. Konsumpcja;
 7. Medycyna;
 8. Chorwacja w świecie, świat w Chorwacji;
 9. Świętowanie;
 10. Oglądanie wybranego filmu (30 min.) i dzielenie się z grupą wrażeniami.

Efekty kształcenia

Słuchacze po ukończeniu kursu:

 1. Rozumieją standardowe wypowiedzi w języku chorwackim;
 2. Samodzielnie radzą sobie w różnych sytuacjach związanych z podróżowaniem;
 3. Umieją tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są im znane bądź ich interesują;
 4. Konwersują na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego;
 5. Rozumieją informacje przekazywane w mediach masowych oraz teksty przeznaczone do użytku publicznego;
 6. Mogą być aktywnymi uczestnikami dyskusji.

Metody pracy

Zindywidualizowana, dostosowana do poziomu leksykalno-gramatycznego Grupy:

 

- praca z podręcznikiem do nauki języka chorwackiego;

- praca z materiałami własnymi prowadzącej;

- praca z nagraniami w języku chorwackim jako wzorcem do naśladowania;

- praca z tekstami informacyjnymi (media masowe);

- głośne ćwiczenie wypowiedzi na tematy ogólne krótsze i dłuższe dotyczące sytuacji codziennego użycia języka;

- zajęcia prowadzone dwujęzycznie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (22h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny oraz ustny. Wymagana obecność: min. 20 godzin.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów