Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język francuski A1-A2

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 24.03.2021 18:30 - 20:00
2. środa 31.03.2021 18:30 - 20:00
3. środa 7.04.2021 18:30 - 20:00
4. środa 14.04.2021 18:30 - 20:00
5. środa 21.04.2021 18:30 - 20:00
6. środa 28.04.2021 18:30 - 20:00
7. środa 5.05.2021 18:30 - 20:00
8. środa 12.05.2021 18:30 - 20:00
9. środa 19.05.2021 18:30 - 20:00
10. środa 26.05.2021 18:30 - 20:00
11. środa 2.06.2021 18:30 - 20:00
12. środa 9.06.2021 18:30 - 20:00
13. środa 16.06.2021 18:30 - 20:00
14. środa 23.06.2021 18:30 - 20:00
15. środa 30.06.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie kompetencji czytania, mówienia, słuchania i pisania na poziomie A1-A2.

Tematyka kursu

Wyrażanie opinii, emocji, opis miejsc, osób, sytuacji, definiowanie, kompetencja cywilizacyjna.

Wyrażanie teraźniejszości, przyszłości i przeszłości.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (doskonalenie wymowy oraz stosowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych na poziomie A1-A2).

Efekty kształcenia

Rozumienie materiałów językowych na poziomie A2.

Umiejętność wypowiadania się ustnie i pisemnie na poziomie A2.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów