Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język francuski A1-A2

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 24.03.2021 18:30 - 20:00
2. środa 31.03.2021 18:30 - 20:00
3. środa 7.04.2021 18:30 - 20:00
4. środa 14.04.2021 18:30 - 20:00
5. środa 21.04.2021 18:30 - 20:00
6. środa 28.04.2021 18:30 - 20:00
7. środa 5.05.2021 18:30 - 20:00
8. środa 12.05.2021 18:30 - 20:00
9. środa 19.05.2021 18:30 - 20:00
10. środa 26.05.2021 18:30 - 20:00
11. środa 2.06.2021 18:30 - 20:00
12. środa 9.06.2021 18:30 - 20:00
13. środa 16.06.2021 18:30 - 20:00
14. środa 23.06.2021 18:30 - 20:00
15. środa 30.06.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie kompetencji czytania, mówienia, słuchania i pisania na poziomie A1-A2.

Tematyka kursu

Wyrażanie opinii, emocji, opis miejsc, osób, sytuacji, definiowanie, kompetencja cywilizacyjna.

Wyrażanie teraźniejszości, przyszłości i przeszłości.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (doskonalenie wymowy oraz stosowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych na poziomie A1-A2).

Efekty kształcenia

Rozumienie materiałów językowych na poziomie A2.

Umiejętność wypowiadania się ustnie i pisemnie na poziomie A2.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)